Jäteastiat ja jätetila

Jokainen kiinteistö huolehtii siitä, että kiinteistöllä on jätehuoltomääräysten mukaiset jätteiden keräysvälineet ja niitä tyhjennetään riittävän usein.

Kiinteistöillä jäteastioina käytetään pyörillä varustettuja astioita, joiden koko vaihtelee tavallisesti 140 ja 660 litran välillä.

Omakotitaloissa polttokelpoisen jätteen keräykseen käytetään tavallisesti 240 litran astiaa, pienille talouksille riittää pienempikin astia. Rivi- ja kerrostalokiinteistöillä tavallisin polttokelpoisen jätteen keräysastian koko lienee 660 litraa. Jäteastioiden lukumäärä riippuu asukkaiden määrästä, elämäntilanteesta ja lajittelun ahkeruudesta.

Biojätteen keräysastiana voi käyttää 140 tai 240 litran kokoista astiaa. Paperin keräysastian voi valita tarpeen mukaan. Kartonkia kerätään tavallisesti 600 tai 660 litran kokoisiin astioihin. Lasi ja metalli ovat painavaa kerättävää, joten kovin suuria astioita ei niiden keräämiseen kannata käyttää, 140 tai 240 litran kokoiset astiat riittävät hyvin.

Jätteiden keräykseen voi käyttää myös syväkeräysastioita. Syväkeräysastian koko riippuu kerättävän jätteen määrästä, tavallisesti polttokelpoisen jätteen, kartongin ja paperin keräämiseen käytetään viiden tai kolmen kuution kokoisia syväkeräysastioita. Biojätteen, lasin ja metallin keräämiseen riittää pienempikin astia, esimerkiksi 0,8 kuution tai 1,3 kuution kokoiset syväkeräysastiat ovat sopivia näille painaville jätteille.

Jäteastia tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan, että jäteautolla pääsee vähintään 5 metrin päähän käsin siirrettävistä jäteastioista. Hyvä sijoituspaikka on kiinteistölle johtavan tien liittymä. Jäteastialle johtavan tien tulee olla riittävän kantava, koska jäteauto voi painaa 20 tonnia. Myös auton kääntymiseen pitää olla tarvittaessa paikka.

Kiinteistön haltijan velvollisuuksiin kuuluu keräilyvälineiden ja jätetilojen puhdistus ja kunnossapito sekä näille johtavien kulkuväylien kunnosta ja siisteydestä vastaaminen. Väylien tulee olla riittävän väljiä.

Jätetila

Jätetila on tavallisesti aitaus, katos tai huone. Suunnittelussa otetaan huomioon jätetilan sijainti, jäteastioiden tyhjennyksen vaatima tila, jäteautojen liikennöinti sekä jäteastioiden tyhjentäjien turvallisuus. Jätetilan ja jäteastioiden mitoituksen perusta on jätehuoltomääräysten lajitteluvelvollisuudet.

Ennen jätetilan suunnittelua on tärkeää selvittää mitä paikallisissa jätehuoltomääräyksissä, ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä sanotaan jätetilan rakentamisesta.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde p. 08 558 410 work Palvelunro p. 08 558 558 00
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.