Jätehuolto asuinkiinteistöllä

Kiinteistöillä syntyvät jätteet on lajiteltava jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Omakotitalot ja kiinteistöt joilla on alle neljä huoneistoa keräävät vähintään polttokelpoista jätettä.

Kun kiinteistöllä on enemmän kuin neljä huoneistoa, kerätään polttokelpoisen jätteen lisäksi myös biojätettä, pakkauskartonkia, pakkauslasia, pienmetallia ja paperille. Kiinteistöllä voidaan kerätä myös pakkausmuovia, sen kerääminen on vapaaehtoista.

Huolellinen lajittelu ja jätteiden erilliskeräyksen järjestäminen vähentää kalliimman polttokelpoisen jätteen määrää.

Jäteastian tyhjentämisestä tehdään sopimus jätehuoltoyrityksen kanssa. Yrityksen voi kilpailuttaa ja valita itse, mutta tyhjennyssopimus on pakollinen.

Biohajoavien jätteiden erilliskeräys tai kompostointi kannattaa. Polttokelpoisen jätteen keräysastian tyhjennysväliä voi olla pisimmillään kolme kuukautta,  jos polttokelpoisen jätteen joukossa ei ole biojätettä. 

Kompostori on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapurustolle. Oulun seudun jätehuoltomääräyksissä on kerrottu tarkemmat ohjeet kompostorista ja kompostostoinnista.

Jätteitä tai käsiteltyä puuta ei saa polttaa avopolttona eikä tulisijoissa. Pieniä määriä risuja ja oksia sekä puhdasta maalaamatonta, lakkaamatonta puuta voi polttaa muun polttoaineen seassa.

Kesäasuntojen jätehuollon järjes­täminen

Vapaa-ajan asuntojen on järjestettävä jätteenkuljetus kiinteistölle, alueellisia jätepisteitä ei mökkiläisille ole.

Vapaa-ajan asuntoja koskevat samat säännöt kuin vakituisia asuntoja. Kesäaikana, 1.6.–31.8., käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen liittymisvelvollisuus on kuitenkin hieman joustavampi, sillä niiden on liityttävä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen vähintään kesäajaksi ja polttokelpoisen jätteen keräysastia on tyhjennettävä vähintään kaksi (2) kertaa kesäkauden aikana. Ja jos polttokelpoisen jätteen astia ei sisällä biojätettä, jäteastia on tyhjennettävä vähintään kerran kesäkauden aikana.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde p. 08 558 410 work Palvelunro p. 08 558 558 00
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.