Elintarvikekäytössä olevat kontaktimateriaalit ja niiden valvonta

Kaikkia materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat suoraan tai välillisesti kosketuksissa elintarvikkeisiin, kutsutaan elintarvikekontaktimateriaaleiksi tai lyhyemmin kontaktimateriaaleiksi. Kontaktimateriaaleja ovat muun muassa elintarvikkeiden pakkausmateriaalit, astiat ja ruokailuvälineet sekä ruoanvalmistusvälineet ja –laitteet.

Ilmoitus kontaktimateriaalitoiminnasta

Toimijan, joka saattaa markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita, on tehtävä Oulun seudun ympäristötoimeen kirjallinen ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta.

Kontaktimateriaalitoimijoita ovat

 • kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat
 • varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat
 • kontaktimateriaalien maahantuojat (sisämarkkinatuonti EU-alueelta tai tuonti EU-alueen ulkopuolelta)
 • kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat

Jos toimijalla on toimintaa useilla paikkakunnilla, on ilmoitus lähetettävä kunkin sijaintikunnan viranomaiselle erikseen. Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisten yhteystiedot löytyvät Ruokaviraston sivuilta.

Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

Kontaktimateriaalin tulee olla kemialliselta ja mikrobiologiselta laadultaan turvallisia sekä lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Lisäksi kontaktimateriaalien tulee olla jäljitettävissä eli toimijan tulee tietää mistä kontaktimateriaaleja on hankittu, mihin ja milloin niitä on käytetty tai minne niitä on jatkotoimitettu. 

Vastuu kontaktimateriaalien turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta on kaikilla niiden toimitus- ja käyttöketjun toimijoilla. Viranomainen valvoo tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteutumista tarkastamalla toimijan prosesseja ja omavalvontaa sekä vaatimustenmukaisuutta osoittavia asiakirjoja. 

Lisätietoa elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuuteen ja muuhun vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä asioista löytyy Ruokaviraston kotisivuilta.

Muualla verkossa

Elintarvikekontaktimateriaalit (Ruokavirasto)

Elintarvikekontaktimateriaalit (Maa- ja metsätalousministeriö)

Lisätietoa

Ilmoitukset ja hakemukset

Julkaisut ja raportit

Maksut

Oulun seudun ympäristötoimen ohjeet

Valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon henkilökunnan yhteystiedot

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.