Lannan patterointi ja poikkeaminen levitysajoista

Lannan varastointi aumassa (ns. patterointi) on mahdollista vain työteknisistä tai hygieenisistä syistä ja lannan kuiva-ainepitoisuuden tulee olla vähintään 30 %. Työtekninen syy on esim. poikkeuksellinen kelirikko ja hygieeninen syy lannan sisältämä taudinaiheuttaja, kuten Salmonella, Yersina tai Listeria.

Lannan aumavarastointi edellyttää aina 14 vrk etukäteen tehtävää ilmoitusta Oulun seudun ympäristötoimeen. Ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua.

Lannan levitys peltoon suositellaan tehtäväksi keväisin. Nitraattiasetus kieltää lannan levityksen marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus ympäristötoimeen lokakuun loppuun mennessä. Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Lannoitevalmisteiden (esim. Kemicond) levityksessä poikkeaminen levitysajasta ei ole mahdollista.

Ilmoitukset voi jättää sähköisesti ympäristötoimen asiointipalvelussa. Asiointipalvelussa valitaan kohta Ympäristöluvat - Luo uusi - Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa / Aumausilmoitus. Ilmoituksen tekemiseen tarvittavat lomakkeet ja täyttöohjeet löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta. 

Sähköinen asiointipalvelu

Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voidaan lannanlevitysaikana säilyttää pellolla enintään neljä viikkoa levitystä odottamassa.

Levitetty lanta on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.