Leirintäalueet

Leirintäalueella tarkoitetaan ulkoilulaissa aluetta, jolla majoitutaan tilapäisesti ja yleensä vapaa-aikana

 • leirintämökkiin
 • telttaan
 • matkailuperävaunuun tai
 • matkailuajoneuvoon ja
 • jolla on yhteensä vähintään 25 leirintämökkiä tai teltalle, matkailuperävaunulle tai matkailuajoneuvolle varattua paikkaa.

Alue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä, on kuitenkin aina leirintäalue.

Ulkoilulain säännökset leirintäalueista koskevat muutakin vastaavanlaiseen majoittumiseen tarkoitettua aluetta, jolla olevissa, enintään yhdelle ruokakunnalle tai pienryhmälle tarkoitetuissa rakennuksissa on yhteensä yli 40 vuodepaikkaa.

Tilapäinen leirintäalue

Enintään 14 vuorokauden ajaksi yli 100 hengen majoittaminen: 

 • telttoihin
 • matkailuperävaunuihin  
 • matkailuajoneuvoihin 

Ulkoilulain mukainen menettely

 • tee ilmoitus leirintäalueesta viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista 
 • mikäli ei ole tarpeen antaa määräyksiä, ilmoitus merkitään vastaanotetuksi ja saatetaan tiedoksi ilmoittajalle. 

Ilmoituksen johdosta pyydetään tarpeelliset lausunnot esim. Liikennevirastosta ja ympäristönsuojelusta.

Terveydensuojelulain mukainen menettely

Tee majoitustiloista ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelystä annetaan maksullinen todistus.

Elintarvikelain mukainen menettely

Tee keittiö- ja ruoanvalmistustoiminnasta elintarvikelain mukainen ilmoitus viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittelystä annetaan maksullinen todistus ilmoittajalle.

Lisätietoa

Maksut

Ympäristöterveydenhuollon henkilökunnan yhteystiedot

Lainsäädäntöä

 • Elintarvikelaki 23/2006

 • Terveydensuojelulaki 763/1994

 • Ulkoilulaki 606/1973

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.