Metsät ja vesialueet

 

Monikäyttömetsiä hoidetaan osana viihtyisää elinympäristöä. Metsien virkistyskäyttömahdollisuuksia lisätään ylläpitämällä retkeily-, luonto- ja metsäpolkuja, tauko- ja nuotiopaikkoja sekä hoitamalla taajamametsiä puuston harvennuksin. 

Vesistöjen ja etenkin kalavesien hoidon tavoitteena on turvata kuntalaisten virkistys- ja kotitarvekalastusmahdollisuudet, hoitaa kaupungin velvoiteistutukset, huolehtia vaelluskalakannoista sekä toteuttaa kalavesien omistajien omia vapaaehtoisia istutuksia kalakantojen ylläpitämiseksi. Yhdyskuntalautakunta on mm. hyväksynyt Kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman kaupungin vesialueille v. 2019–2023 ja lääninhallitus on hyväksynyt Merikosken kalatien kalantarkkailusuunnitelman v. 2009–2013.

Pyykösjärven ja Kuivasjärven kunnostamisen yleissuunnitelma valmistui v. 2004. Pyykösjärven lisävesitys alkoi v. 2010.
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.