Luonnonsuojeluohjelmat ja -alueet

Luonnonsuojeluun varatut alueet turvaavat Perämeren rannikon ja Pohjois-Pohjanmaan suolakeuden tyypillisen luonnonympäristön säilymisen monipuolistaen samalla alueen asukkaiden virkistysmahdollisuuksia.

Alueella on erilaisia luonnonsuojeluohjelmien kohteita:

 • Harjujensuojeluohjelman kohteita ovat Marjaniemen–Hiidenniemen alue Hailuodossa sekä Rokuanvaaran alue ja Muhosjokilaakso Muhoksella.
 • Koskiensuojelulain kohteisiin kuuluvat Oulun läpi juokseva ja Muhokselle ulottuva Kiiminkijoki sekä Oulun pohjoisosiin ulottuva Iijoen keskijuoksu.
 • Kaikki neljä lehtojensuojeluohjelman kohdetta (Liimanninkoski, Poikajoki, Pitkäselkä ja Pyhäkoski) sijaitsevat Muhoksen alueella.
 • Lintuvesiensuojeluohjelman kohteisiin kuuluvat laajat Hailuodon ranta-alueet, Oulunsalon, Lumijoen ja Limingan alueelle sijaitseva Liminganlahti, Oulunsalon, Kempeleen ja Oulun alueella sijaitseva Kempeleenlahti sekä Oulun (Ylikiimingin) Jolosjärvi.
 • Soidensuojeluohjelman kohteita on 16 eri puolilla.
 • Rantojensuojelualueen kohteet ovat Hailuodossa ja Muhoksen Rokualla.
 • Vanhan metsän kohteita alueella on vain yksi: Hillikkosuo Oulussa (Ylikiimingissä).
 • Oulun seudulla sijaitsee kolme valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta: Hailuoto, Limingan lakeus (Lumijoki, Liminka, Kempele ja Oulu) sekä Oulujokilaakso (Oulu ja Muhos).
 • Natura 2000 -ohjelman kohteita alueella on 38. Kohteista laaja-alaisimmat ovat Kiiminkijoki, Liminganlahti ja Perämeren saaret.

NuorittajokiOhjelmien kohteita ja muita alueita on rauhoitettu runsaasti:

 • Luonnonpuistoja alueella on vain yksi – Pelson luonnonpuisto, joka ulottuu eteläiseen Liminkaan.
 • Soidensuojeluohjelman kohteista on rauhoitettu kaksi ja lehtojensuojeluohjelman kohteista yksi.
 • Yksityisiä luonnonsuojelualueita on lähes 300. Ne ovat yleensä pieniä, joitakin hehtaareja, mutta puolenkymmentä jakokuntien rauhoittamaa isoa aluetta nostaa alueiden keskikoon 70 hehtaariin.
 • Ympäristökeskus on lisäksi rauhoittanut päätöksellään merenrannalta kahdeksan kohdetta luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisina luontotyyppeinä. Ne edustavat rannikon puuttomia tai luontaisesti vähäpuustoisia hiekkadyynejä ja merenrantaniittyjä.

Lisäksi kunnat ovat osoittaneet kaavoissaan paikallisesti merkittäviä alueita suojelumerkinnöillä, kuten esimerkiksi Huutilampi Heikinharjussa. Oulussa näistä yleiskaavaan merkityistä suojelualuevarauksista kaksi kolmasosaa on rauhoitettu lain mukaisiksi luonnonsuojelualueiksi.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.