Luonnonsuojeluohjelmat ja -alueet

Luonnonsuojeluun varatut alueet turvaavat Perämeren rannikon ja Pohjois-Pohjanmaan suolakeuden tyypillisen luonnonympäristön säilymisen monipuolistaen samalla alueen asukkaiden virkistysmahdollisuuksia.

Alueella on erilaisia luonnonsuojeluohjelmien kohteita:

 • Harjujensuojeluohjelman kohteita ovat Marjaniemen–Hiidenniemen alue Hailuodossa sekä Rokuanvaaran alue ja Muhosjokilaakso Muhoksella.
 • Koskiensuojelulain kohteisiin kuuluvat Oulun läpi juokseva ja Muhokselle ulottuva Kiiminkijoki sekä Oulun pohjoisosiin ulottuva Iijoen keskijuoksu. Lisäksi Kuivajoen vesistöalue ulottuu Yli-Iin luoteisosiin.
 • Lehtojensuojeluohjelman kohteista kolme sijaitsee Muhoksen alueella (Liimanninkoski, Poikajoki ja Pyhäkoski), yksi Muhoksen ja Oulun rajalla (Pitkäselkä) ja yksi Oulun Haukiputaalla (Vareputaanoja)
 • Lintuvesiensuojeluohjelman kohteisiin kuuluvat laajat Hailuodon ranta-alueet, Oulunsalon, Lumijoen ja Limingan alueelle sijaitseva Liminganlahti, Oulunsalon, Kempeleen ja Oulun alueella sijaitseva Kempeleenlahti sekä Oulun (Ylikiimingin) Jolosjärvi. Siikajoella pääosin sijaitseva Säärenperän ja Karinkannanmatalan lintuvesi ulottuu myös Lumijoen puolelle.
 • Rantojensuojelualueen kohteet ovat Hailuodossa ja Muhoksen Rokualla.
 • Soidensuojeluohjelman kohteita on 17 eri puolilla.
 • Vanhan metsän kohteita alueella on vain yksi: Hillikkosuo Oulun Ylikiimingissä.
 • Oulun seudulla sijaitsee kolme valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta: Hailuoto, Limingan lakeus (Lumijoki, Liminka, Kempele ja Oulu) sekä Oulujokilaakso (Oulu ja Muhos).
 • Natura 2000 -ohjelman kohteita alueella on 46. Kohteista laaja-alaisimmat ovat Kiiminkijoki, Liminganlahti ja Perämeren saaret.

NuorittajokiOhjelmien kohteita ja muita alueita on rauhoitettu runsaasti:

 • Soidensuojeluohjelman kohteista kolme ja lehtojensuojeluohjelman kohteista yksi on rauhoitettu valtion suojelualueeksi.
 • Yksityisiä luonnonsuojelualueita on lähes 550. Ne ovat yleensä pieniä, joitakin hehtaareja, mutta useat jakokuntien rauhoittamat isot alueet nostavat alueiden keskikoon 63 hehtaariin.
 • Ympäristökeskus on lisäksi rauhoittanut päätöksellään merenrannalta 13 kohdetta luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisina luontotyyppeinä. Ne edustavat rannikon puuttomia tai luontaisesti vähäpuustoisia hiekkadyynejä ja merenrantaniittyjä.

Lisäksi kunnat ovat osoittaneet kaavoissaan paikallisesti merkittäviä alueita suojelumerkinnöillä, kuten esimerkiksi Huutilampi Heikinharjussa. Oulussa näistä yleiskaavaan merkityistä suojelualuevarauksista kaksi kolmasosaa on rauhoitettu lain mukaisiksi luonnonsuojelualueiksi.

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.