Kotitarveottoilmoitus

Maa-ainesten kotitarveotolla tarkoitetaan maa-ainesten, kuten hiekan ja soran, ottamista omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön. Kotitarveottoon, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei tarvita maa-aineslain mukaista lupaa. Kotitarveottoa on maa-ainesten ottaminen esim. tilan omia rakennushankkeita, salaojituksia tai tilan teiden kunnossapitoa varten.

Kotitarveottoa Kotitarveotto tulee suunnitella siten, että sen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Erityisesti pohjavesialueilla tapahtuvissa otoissa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei pohjaveden laatu pääse heikkenemään eikä veden määrä vaarantumaan. Pohjaveden pinnan yläpuolelle on jätettävä riittävä suojakerrospaksuus.

Maa-ainestenoton päätyttyä myös kotitarveottoalue tulee siistiä ja luiskata reunat turvallisiksi. Jälkihoitotöiden tekeminen ehkäisee usein myös epävirallisten kaatopaikkojen muodostumista vanhoille maa-ainestenottopaikoille.

Yli 500 m3:n kotitarveotosta on ilmoitettava siihen kuntaan, mistä maa-aineksia otetaan tai on otettu. Ilmoituksessa on esitettävä tiedot ottamisalueen laajuudesta ja ainesten käyttötarkoituksesta. Ilmoitukseen on liitettävä kartta. Ilmoitus tehdään Oulun seudun ympäristötoimeen, josta saa myös ilmoituslomakkeita (täytettävä/tulostettava pdf-tiedosto). 

Ilmoituksen voi jättää myös sähköisesti ympäristötoimen asiointipalvelussa.  Asiointipalvelussa valitaan kohta Ympäristöluvat – Luo uusi – Kotitarveotto (ympäristövalvonta -otsikon alapuolella).

Poikkeamishakemus sähköisessä asiointipalvelussa

Maa-ainesten myyminen tai luovuttaminen toiselle vaatii aina maa-ainesluvan.

Yhteystiedot maa-ainesasioissa

Maarit Kaakinen, p. 044 703 6791,
maarit.kaakinen(at)ouka.fi
- Kiiminki, Oulu

Laura Purola, p. 044 703 6764,
laura.purola(at)ouka.fi
- Hailuoto, Kempele, Liminka, Oulunsalo

Hannu Salmi, p. 044 703 6766,
hannu.salmi(at)ouka.fi
- Lumijoki, Muhos, Tyrnävä

Matti Tynjälä, p. 044 703 6763,
matti.tynjala(at)ouka.fi
- Haukipudas

Eeva-Liisa Kähkönen, p. 044 703 6765,
eeva-liisa.kahkonen(at)ouka.fi
- Yli-Ii, Ylikiiminki, Haukipudas

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.