Maa-ainesten kotitarveotto

Maa-ainesten kotitarveotolla tarkoitetaan maa-ainesten, kuten hiekan ja soran, ottamista omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön. Kotitarveottoa on maa-ainesten ottaminen esimerkiksi tilan omia rakennushankkeita, salaojituksia tai tilan omien teiden kunnossapitoa varten. Asumiseen tai maa- ja metsätalouteen liittyvään kotitarveottoon ei tarvita maa-aineslain mukaista lupaa. Maa-ainesten myyminen tai luovuttaminen toiselle vaatii kuitenkin aina maa-ainesluvan. Lue lisää maa-ainesluvasta. 

Kuvassa näkyy alue, jossa otettu maa-ainesta kotitarvekäyttöön.

Kotitarveotto tulee suunnitella siten, että sen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Erityisesti pohjavesialueilla tapahtuvissa otoissa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei pohjaveden laatu pääse heikkenemään eikä veden määrä vaarantumaan. Pohjaveden pinnan yläpuolelle on jätettävä riittävä suojakerrospaksuus.

Maa-ainestenoton päätyttyä myös kotitarveottoalue tulee siistiä ja luiskata reunat turvallisiksi. Jälkihoitotöiden tekeminen ehkäisee usein myös epävirallisten kaatopaikkojen muodostumista vanhoille maa-ainestenottopaikoille.

Toimi näin

Ilmoita yli 500 m3:n kotitarveotosta Oulun seudun ympäristötoimelle, mikäli maa-aineksia otetaan tai on otettu ympäristötoimen toimialueella. Huomioithan, että ilmoitus täytyy tehdä uudestaan, kun edellisen ilmoituksen määrä ylittyy 500 m3:llä.

Voit tehdä kotitarveottoilmoituksen ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista palveluun. Valitse asiointipalvelussa kohta Ympäristöluvat – Luo uusi – Ympäristövalvonta ja tämän jälkeen valitse listalta "Kotitarveotto". Ilmoituksessa on esitettävä riittävät tiedot ottamisalueen laajuudesta ja ainesten käyttötarkoituksesta. 

Siirry sähköiseen asiointipalveluun.

Voit täyttää ja lähettää maa-ainesten kotitarveottoilmoitusta koskevan lomakkeen (pdf) myös postitse tai sähköpostitse Oulun seudun ympäristötoimeen. Ilmoitukseen on liitettävä sijaintikartta.

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34
90015 Oulun kaupunki

tai ymparisto(at)ouka.fi. 

Muualla verkossa

Luonnonsuojelulaki 1096/1996 (Finlex)

Maa-aineslaki 555/1981 (Finlex)

Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja ilmoitus (ymparisto.fi)

Muinaismuistolaki 295/1963 (Finlex)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.