Maaperänsuojelu

Maaperänsuojelu on maaperän vaurioitumisen ennaltaehkäisyä sekä jo vaurioituneiden alueiden kunnostamista ja haittojen leviämisen estämistä. 

Maaperän pilaaminen on ympäristönsuojelulaissa kielletty. Oulun seudun ympäristötoimi valvoo maaperälle likaantumisriskejä aiheuttavia toimintoja muun muassa ympäristölupien ja -ilmoitusten sekä maa-aineslupien käsittelyn yhteydessä.

Pilaantunut maaperä

Oulun seudun ympäristötoimi on mukana pilaantuneiden maiden valvonnassa, antaa lausuntoja pilaantuneita maa-alueita koskevista ilmoituksista ja luvista sekä neuvoo niitä koskevissa asioissa.

Montussa näkyy öljyä, joka on merkki pilaantuneesta maaperästä.Pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvistä viranomaistehtävistä vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisää tietoa pilaantuneista maa-alueista löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Muualla verkossa

Maaperänsuojelulainsäädäntö (Ympäristöministeriö)

Pilaantuneet maa-alueet (Ymparisto.fi)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.