Maasto- ja vesiliikenneluvat

Tarvitset kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta luvan

 • moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa.
 • moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella.

Lupahakemuksen käsittelee Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta. Lupahakemuksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu

Maasto- tai vesiliikennelain mukaisen luvan usean kunnan alueella pidettävään tapahtumaan antaa toimivaltainen ELY-keskus.

Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastolla tarkoitetaan maa-aluetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteen käyttöön. Maastoksi katsotaan lain mukaan myös jääpeitteiset vesialueet. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua maastossa ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Jos maastossa järjestetään moottoriajoneuvokilpailuja tai -harjoituksia säännöllisesti, niihin pitää hakea lupa kunnan ympäristöviranomaiselta. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Maastoliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalle on jo myönnetty ympäristölupa tai jos toiminta sijoittuu tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle. Lupaa ei myöskään tarvita poliisin, palo- ja pelastustoimen viranomaisten tai puolustusvoimien harjoituksiin.

Vesiliikennelain mukainen lupa

Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa. Jos vesialue on yhteinen, suostumuksesta päätetään yhteisaluelain mukaisesti.

Vesiliikennelain mukaista lupaa ei tarvita, jos toiminnalle on myönnetty jo ympäristölupa tai jos toiminta sijoittuu tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle. Lupaa ei myöskään tarvita pelastus- tai meripelastustoimen harjoituksiin, vesiliikennettä valvovien viranomaisten harjoituksiin eikä Puolustusvoimien harjoituksiin.

Toimi näin

Täytä lupahakemus ensisijaisesti ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa.

Lupahakemukseen on liitettävä kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista palveluun. Asiointipalvelussa valitse kohta Ympäristöluvat – Luo uusi – Ympäristövalvonta ja tämän jälkeen valitse listalta "Maasto- tai vesiliikennelain mukainen lupa kilpailuun tai harjoituksiin".

Maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaiset lupaprosessit ovat samankaltaiset. Lupahakemuksilla on käytössä sama hakemuspohja.

Siirry sähköiseen asiointipalveluun.

Voit toimittaa hakemuksen liitteineen myös postitse Oulun seudun ympäristötoimeen:

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@ouka.fi.

Postitse tai sähköpostitse lähetettävä lomake: Lupahakemus kilpailuun ja harjoituksiin (pdf).

Muualla verkossa

Maastoliikennelain mukainen lupa (Suomi.fi)

Maastoliikennelaki 1710/1995 (Finlex)

Vesiliikennelaki 782/2019 (Finlex)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.