Melu - Ympäristö ja luonto - Oulun kaupunki

Ympäristömelu Ympäristömelu

Melu on ei-toivottua, haitallista tai häiritsevää ihmisen tuottamaa ääntä. Melu voi heikentää elinympäristön laatua ja vähentää viihtyisyyttä.

Erityisen häiritsevää tilapäistä melua ulkona aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus (ns. meluilmoitus) Oulun seudun ympäristötoimeen. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 vrk ennen erityisen häiritsevää tilapäistä melua aiheuttavan tapahtuman tai toiminnan aloittamista.

Oulun seudulla voimaan tulleiden uusien ympäristönsuojelumääräysten 18 § mukaisista toiminnoista meluilmoitusta ei tarvitse tehdä. Toiminnasta, jolla on ympäristölupa, ei tehdä meluilmoitusta. Yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta eikä puolustusvoimien toiminnasta tehdä myöskään meluilmoitusta.


 

 

Ympäristömelualtistuksen vähentäminen ja meluntorjunta

Kaavoituksessa melua aiheuttavia toimintojen sijoittaminen huomioidaan siten, että meluhaitta on mahdollisimman vähäinen ja meluselvityksiä tehdään tarpeen mukaan.

Ympäristötoimi ei tee melumittauksia ulkopuolisille. Sisämelu voi olla asumisterveysasia.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Meluilmoitus Meluilmoitus

Meluilmoitus tehdään valtakunnallisella lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Ilmoitus toimitetaan Oulun seudun ympäristötoimeen osoitteella:

Oulun  seudun ympäristötoimi
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Mikäli tapahtuma tai toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, ilmoitus toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.