Ympäristömelu

Melu on ei-toivottua, haitallista tai häiritsevää ihmisen tuottamaa ääntä. Melu voi heikentää elinympäristön laatua ja vähentää viihtyisyyttä.

Erityisen häiritsevää tilapäistä melua ulkona aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä meluilmoitus Oulun seudun ympäristötoimeen. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 vrk ennen erityisen häiritsevää tilapäistä melua aiheuttavan tapahtuman tai toiminnan aloittamista.

Oulun seudulla voimassa olevien ympäristönsuojelumääräysten 18 §:n mukaisista toiminnoista ei tarvitse tehdä meluilmoitusta. Lisäksi meluilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta eikä puolustusvoimien toiminnasta.

 

Ympäristömelualtistuksen vähentäminen ja meluntorjunta

Kaavoituksessa melua aiheuttavia toimintojen sijoittaminen huomioidaan siten, että meluhaitta on mahdollisimman vähäinen ja meluselvityksiä tehdään tarpeen mukaan.

Ympäristötoimi ei tee melumittauksia ulkopuolisille. Sisämelu voi olla asumisterveysasia. Sisätilojen melualtistusta arvioi ympäristöterveydenhuolto.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.