Nikotiinivalmisteiden myynti

Nikotiinivalmisteita saa myydä apteekkien lisäksi tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa, huoltoasemilla ja ravitsemisliikkeissä, kun myyntipaikan sijaintikunta on myöntänyt myyntipaikalle vähittäismyyntiluvan.

Nikotiinivalmisteiden myynti edellyttää, että

 • elinkeinonharjoittajalla on tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa
 • elinkeinonharjoittajalla on nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa
 • elinkeinonharjoittajalla on nikotiinivalmisteiden myynnin omavalvontasuunnitelma ja omavalvontasuunnitelmaa toteutetaan
 • valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille
 • myyjä voi valvoa ostotilannetta
 • valmisteita ei myydä automaattisista myyntilaitteista.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan myynnin lopettamisesta tai myyntipisteiden lukumäärässä tapahtuneista muutoksista Oulun seudun ympäristötoimeen. Hakemus nikotiinivalmisteiden myyntiin, ilmoitus tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta tehdään kirjallisesti.

Nikotiinivalmisteiden myyntiluvan hakijalta peritään myyntiluvasta kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu. Lisäksi myyntiluvan haltijalta peritään myynnin valvonnasta ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittainen valvontamaksu.

Nikotiinivalmisteiden myyntipaikat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean sivuilla on luettelo myyntipaikoista, joilla on kunnan myöntämä lupa nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin.

Muualla verkossa

Luettelo nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikoista (Fimea)

Nikotiinivalmisteet (Terveyskirjasto)

Lainsäädäntöä 

 • Lääkelaki 395/1987
 • Tupakkalaki 549/2016

Lisätietoa

Ilmoitukset ja hakemukset

Maksut

Valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.