Ohjeita palstaviljelijälle

Päivitetty 24.3.2023

 

Perunan viljely. Palstaviljelyalueella tulee käyttää vain vakuutustodistuksella varustettua eli virallisesti tarkastettua siemenperunaa. Virallisesti tarkastetun siemenperunan tunnistaa sinisestä vakuustodistuksesta. Tarkastettua siemenperunaa on saatavissa eri keskusliikkeiden maatalousosastoilta ja eräiltä puutarhatarvikemyymälöiltä. Tavallinen ruokaperuna ei ole tarkastettua ja näin ollen ei sovellu siemenperunaksi.

Perunan viljelyssä käytetyt työvälineet, säkit, laatikot ja perunavarastotkin tulee puhdistaa käytön jälkeen. Multaa ja kasvinosia ei saa siirtää palstalta toiselle. Jättöperunat ja muut kasvinosat tulee kerätä palstoilla oleviin kompostilaatikoihin.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut painottaa toimenpiteiden tärkeyttä perunakasvintuhoajien leviämisen estämisessä. Oulun alueen perunaviljelmillä ja palstaviljelyalueilla on viime vuosina esiintynyt kasvintuhoajia, jotka ovat haitanneet laadukkaan perunasadon tuottamista ja jopa rajoittaneet perunanviljelyä.

Rikkakasvit on kitkettävä ennen kukintaa. Viljelypalsta tulee huolehtia siten, että rikkakasvit eivät pääse leviämään muille viljelypalstoille.

Viljelypalstan viereiset alueet. Vuokraajalla on oikeus huolehtia viljelypalstan viereisten ojien ja polkujen rikkakasveista ja pajukoista mekaanisesti torjumalla ilman torjunta-aineiden käyttöä.

Vieraskasvilajien kasvattaminen on kiellettyä ja ne tulee poistaa viljelypalstoilta.

Vesipisteiden kokeilujakso kesällä 2022 neljällä palstaviljelyalueella. Palstaviljelyalueet: Hiironen, Mustasuo, Saarelansaari ja Viherkuja. Vesipisteet täytetään vedellä 1–2 krt/viikossa. Vesipisteet on tarkoitettu ainoastaan palstaviljelyalueiden viljelypalstojen vuokraajien käyttöön. Vettä saa käyttää vain viljelypalstojen kasteluun. Vesipisteet ovat kaikkien viljelypalstan vuokraajien käytössä. Vettä tulee käyttää maltillisesti huomioiden muutkin viljelypalstojen vuokraajat. Vesipisteiden täyttämisestä vastaa Yritetään yhdessä ry.

Kateviljelyä suositellaan viljelypalstoille. Orgaanisen katteen käyttö viljelyssä vähentää veden käytön tarvetta ja estää veden haihtumista maaperästä.

Kasvijätteet huolehditaan niille varattuun kompostilaatikkoon ja vuokraajan on pidettävä viljelypalstansa kunnossa. Kaikki muut roskat tulee viedä viljelypalstan vuokraajan toimesta pois, mikäli alueelle ei ole järjestetty polttokelpoisenjätteen keräystä.