Ojitus

Muusta kuin vähäisestä ojituksesta on ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle vähintään 60 vrk ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäisyyden arvioinnissa tarkastellaan muun muassa ojitusalueen pinta-alaa ja toimenpiteen vaikutusta ympäristöön.

Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava vesilain mukainen lupa, jos siitä voi aiheutua ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista vesialueella tai sellainen vaikutus vesistössä, joka edellyttää lupaa vesilain yleissäännöksen perusteella (vesilaki 5 luku 3 §). Lupaa haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.

Muualla verkossa

Maankuivatus ja ojitus (ymparisto.fi)

Pohjois-Pohjaanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)

Vesilaki 587/2011 (Finlex)

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.