In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Omavalvonta Omavalvonta

Elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat. Elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jota toteuttamalla estetään elintarvikehygieeniset riskit ja taataan elintarvikkeiden turvallisuus. Suunnitelma sisältää omavalvonnan tukijärjestelmän ja tarvittaessa HACCP-järjestelmän. Omavalvontasuunnitelman laatimiseksi on ohjeistusta Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) sivuilla. 

Elintarvikekuljetusten omavalvontasuunnitelman laatimiseen on laadittu hyvän käytännön ohjeet kuljetusalan lähtökohdista ja käytännöistä.

Omavalvontasuunnitelma tarkastetaan toiminnan alkuvaiheessa. Omavalvonnan toteuttamisesta muodostuva kirjanpito ja muut tallenteet tulee säilyttää siten, että ne ovat elintarvikevalvontaviranomaisen tarkastettavissa. Omavalvontasuunnitelma tulee pitää ajan tasalla päivittämällä sitä tarpeen mukaan.

Alkutuotannon omavalvonnasta löytyy tietoa täältä

Elintarviketuotantolaitosten hyväksymiseen liittyvää lainsäädäntöä Eviran sivuilla.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.