Omavalvonta

Elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat. Elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jota toteuttamalla estetään elintarvikehygieeniset riskit ja taataan elintarvikkeiden turvallisuus. Omavalvontasuunnitelma on työväline, jota toteuttamalla yritys itse pyrkii ennaltaehkäisemään asiakasvalituksia, ruokamyrkytyksiä ja varmistaa elintarvikemääräysten toteutumisen. Suunnitelma sisältää omavalvonnan tukijärjestelmän ja tarvittaessa HACCP-järjestelmän. Omavalvontasuunnitelman laatimiseksi on ohjeistusta Ruokaviraston sivuilla. 

Elintarvikekuljetusten omavalvontasuunnitelman laatimiseen on laadittu hyvän käytännön ohjeet kuljetusalan lähtökohdista ja käytännöistä.

Omavalvontasuunnitelma tarkastetaan toiminnan alkuvaiheessa. Omavalvonnan toteuttamisesta muodostuva kirjanpito ja muut tallenteet tulee säilyttää siten, että ne ovat elintarvikevalvontaviranomaisen tarkastettavissa. Omavalvontasuunnitelma tulee pitää ajan tasalla päivittämällä sitä tarpeen mukaan.

Alkutuotannon omavalvonnasta löytyy tietoa Alkutuotanto-osiosta.

Omavalvontanäytteenotto-ohje

Omavalvontanäytteitä voi ottaa raaka-aineista, esikäsitellyistä tuotteista ja tarjoiltavista ruoista tai kun halutaan selvittää elintarvikkeiden säilyvyyttä.

 1. Sovi laboratorion kanssa näytteen toimittamisesta.
 2. Laboratoriosta saa näytteenottovälineitä tai voit käyttää omia puhtaita välineitä (lusikka, pakastepussi, muovirasia).
 3. Ota noin 200 g näytettä puhtaalla lusikalla puhtaaseen muovipussiin tai muovirasiaan.
 4. Toimita näyte laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Käytä kylmälaukkua ja kylmäpatruunoita kuljetuksessa.
 5. Täytä näytteenottotodistus ja merkitse siihen, että kyseessä on omavalvontanäyte.
 6. Säilytä laboratoriosta tullut tutkimustulos omavalvontakansiossa.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.