Omavalvonta

Omavalvonnaksi kutsutaan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta. 

Elintarvikealan toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä, jota toteuttamalla estetään elintarvikehygieeniset riskit ja taataan elintarvikkeiden turvallisuus. Omavalvonta sisältää hyviä hygieniakäytäntöjä, tukijärjestelmän ja tarvittaessa HACCP-järjestelmän (Hazard Analysis and Critical Control Points, vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet). Omavalvonnan laatimiseksi on ohjeistusta Ruokaviraston omavalvonnan periaatteet -sivuilla

Toimialojen laatimia ja Ruokaviraston arvioimia hyvän käytännön ohjeita voi käyttää apuna, kun suunnittelee omavalvontaa. 

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.