Kiertotalouden tiekartta

Osallistu kiertotalouden tiekartan tekemiseen! 

Tutustu ensin tiekarttaan ja anna sen jälkeen palautetta. Kiitos avustasi!

Kiertotalouden tiekartta (pdf)

Osallistu kyselyyn

Kuntalaisten osallistuminen

Kuntalaisten osallistaminen, kuvassa taloja.

Kuntalaisten osallistuminen

Myös kuntalaiset osallistuivat Ympäristöohjelman valmisteluun. Kuntalaisilta on kysytty, miten he voivat osallistua ympäristöohjelman toteuttamiseen ja miten kaupunki voi toimillaan tukea kuntalaisia ympäristötavoitteiden toteuttamisessa. Lisäksi kysyttiin, millainen on terveellinen ja viihtyisä elinympäristö ja hyvä asuinympäristö. Alla on esitetty yhteenveto esiin nousseista asioista.