Kuntalaisten osallistuminen

Kuntalaisten osallistaminen, kuvassa taloja.

Kuntalaisten osallistuminen

Myös kuntalaiset osallistuivat Ympäristöohjelman valmisteluun. Ympäristötalolla pidettiin 17.2.2019 tilaisuus kuntalaisille. Kuntalaisilta kysyttiin miten he voivat osallistua ympäristöohjelman toteuttamiseen ja miten kaupunki voi toimillaan tukea kuntalaisia ympäristötavoitteiden toteuttamisessa. Lisäksi kysyttiin, millainen on terveellinen ja viihtyisä elinympäristö ja hyvä asuinympäristö. Alla on esitetty yhteenveto esiin nousseista asioista.

Jätteiden syntymisen vähentäminen

Miten kuntalainen voi edistää jätteen syntymisen vähentämistä?

 • Ostamalla harkiten ja vähemmän
 • Hankkimalla vain oikeasti tarpeellisia tuotteita
 • Hankkimalla pitkään kestäviä tuotteita
 • Ostamalla käytettyjä tavaroita
 • Välttämällä pakattujen tuotteiden ostamista tai priorisoimalla vähemmän pakkausmateriaaleja sisältäviä tuotteita
 • Kiinnittämällä huomiota myös pakkausmateriaaleihin
 • Käyttämällä kestokasseja ja omia hedelmäpusseja
 • Käyttämällä uudelleen täytettäviä pakkauksia
 • Kiinnittämällä jo ostaessa huomiota siihen, ettei synny turhaa jätettä
 • Syömällä kaiken mitä ostaa, ei ruokahävikkiä
 • Ei käytä verkkokauppaa
 • Asioimalla lähikaupoissa
 • Käyttämällä rahansa aineettomiin hyödykkeisiin ja palveluihin
 • Hankkimalla elämyksiä, ei turhaa tavaraa
 • Korjaamalla itse tai käyttämällä korjauspalveluita
 • Tavarat käytetään loppuun tai viedään kierrätykseen / annetaan seuraavalle käyttäjälle, jos ei itse tarvitse
 • Kierrättämällä mahdollisimman hyvin
 • Kiertokaarelle voisi tulla jätteiden vientiin "saa ottaa" kontti, johon toimivat hyväkuntoiset ylimääräiset tavarat voisi jättää muiden kuntalaisten hyödynnettäväksi.
 • Lainaamalla tai vuokraamalla
 • Ottamalla opiksi viisaammilta
 • Ei mene kauppaan nälissään 
 • Käyttämällä kertakäyttövaippojen tilalta kestovaippoja 
 • Vaikuttamalla päättäjiin
 • Viestimällä elintarviketeollisuudelle pakkaamisen vähentämisestä.
 • Vaatimalla tuotantolaitosten omistajilta vähemmän pakkausmateriaalia sisältäviä tuotteita. 

Miten kaupunki voi tukea jätteen syntymisen vähentämistä?

 • Huolehtimalla riittävistä kierrätyspisteistä ja niiden huollosta.
 • Ylläpitämällä ja tukemalla kierrätyskeskuksia.
 • Erilliskeräys nykyistä useammille jätelajeille, esim. muovinkeräyspisteet pakollisiksi taloyhtiöille.
 • Tiukat määräykset uusille rivitalo ja kerrostaloille, lajitteluun Molok-astiat ja siirtymäaika 3-5 vuotta muille kiinteistöille.
 • Kannustava jätetaksa
 • Korottamalla sekajätteen maksuja, jätteen tuottaminen ei saa olla halpaa.
 • Syntypaikkalajiteltu jäte, esim. rakennusjäte, otettava selvästi halvemmalla vastaan kuin lajittelematon.
 • Jätehuoltomääräyksillä ohjaaminen
 • Pientaloalueita kaavoitettaessa varattaisiin tila yhteisille jätepisteille.
 • Jakamistalouden tukeminen kaavoituksessa.
 • Kaupungin tulee toimia esimerkkinä ja kiinnittää huomiota oman toiminnan synnyttämiin jätteisiin.
 • Kestävät hankinnat läheltä.
 • Aktiivisemmalla tiedottamisella
 • Ympäristötietouden lisääminen, koulutukset, kannustaminen.
 • Voisiko kaupunki olla aktiivisempi tiedottamisessa.
 • Tiedottamalla esim. kaatopaikan toiminnasta, jätteenkäsittelyn toimivuudesta ja siitä, ettei jäte häviä edes polttamalla.
 • Tukemalla asiaa edistävien pien-/mikroyrittäjien toimintaa ja palveluiden markkinointia.
 • Hävikkiruoanlaittokursseja eri ryhmien kanssa. 
 • Kaupunki jakaisi biojätepusseja. 
 • Hävikkiruokakaapit kaupungin instituutioissa, kuten kouluissa ja päiväkodeissa. Kuntalaiset voisivat vapaasti ottaa ylijäämäruokaa niistä.
 • Ruokahävikin vähentäminen: ylijäämä ruoka kouluista ja oppilaitoksista myyminen ulos.
 • Käytöstä poistettujen kalusteiden ulosmyynti kaupungin taholta.

Energian käytön vähentäminen

Miten kuntalainen voi vähentää energian kulutusta?

 • Ei hanki liian suurta asuntoa. 
 • Alentamalla asunnon lämpötilaa.
 • Kiinteistön lämpötilan ohjaaminen tarpeen mukaan kiinteistöautomatiikalla.
 • Asentamalla maalämpöpumpun. 
 • Hyödyntämällä aurinkoenergiaa / asentamalla aurinkopaneelit.
 • Asentamalla ilmalämpöpumppuja.
 • Vaihtamalla suora sähkölämpö kaukolämmöksi.
 • Käyttämällä paikallisesti tuotettua energiaa esim. biokaasua.
 • Rinnakkaiset lämmitysjärjestelmät älytekniikan ohjaamana.
 • Paremmin eristetty asunto vaikuttaa kaikkein eniten.
 • Omakotiasujan kannattaa teettää lämpökuvaus, muutaman satasen työ maksaa itsensä äkkiä takaisin, kun tilkitsee pahimmat vuodot.
 • Uudet ovet ja ikkunat.
 • Valitsemalla energiatehokkaita kotitalouskoneita.
 • Hankkimalla ja käyttämällä vain vähän koneita.
 • Sammuttamalla sähkölaitteet, ei jätetä lepotilaan.
 • Säätämällä ilmastoinnin. Tehokas lämmöntalteenotto.
 • Turhat valot pois. 
 • Käyttämällä Led-valaisimia.
 • Vähentämällä lämpimän veden kulutusta (esim. lyhentämällä suihkussaoloaikaa)
 • Seuraamalla kulutusta.

Miten kaupunki voi tukea energian kulutuksen vähentämistä?

 • Kaukolämmön hinta selvästi nykyistä kalliimmaksi. Se lyhentäisi energiansäästöinvestointien takaisinmaksuaikaa. 
 • Kaukolämpöalueiden laajentaminen, parempi hyötysuhde lämmön tuotantoon.
 • Rakennuspolitiikalla. Lopettamalla kunnossa olevien rakennusten purkamisen sallimisen. 
 • Merivesilämpöpumppu. 
 • Tehokkaasti rakennettu kaupunkiympäristö.
 • Kaavoitus ja maankäyttö tehostamaan energia säästöä.
 • Laatimalla energiaoppaan (vrt. Jäteopas).   
 • Opastusta miten pienessä asunnossa lajitellaan jätteet, jäteastiat kotona asunnossa nykyrakentamisessa kovin pieniä.
 • Tiedottamalla aktiivisesti energian tuhlaamisen vaikutuksista ja siitä että Oulussa todella tehdään sähköä turvetta polttamalla.
 • Esim. öljylämmitystä käyttäville kohdennetummin tietoa muista lämmitysvaihtoehdoista.

Lisäksi nostettiin esiin keinoja, joilla kaupunki voisi vähentää omaa energiankulutustaan

 • Saneeraa kaikki kaupungin rakennukset energialuokkiin A tai B. Se tulisi paikallisia korjausrakennusyrittäjiä ja loisi markkinoita ja osaamista. 
 • Omien kiinteistöjen vähentäminen. Siirtyminen vuokratiloihin. 
 • Vähentämällä tarpeetonta valaistusta, paljon olisi vähennettävissä.
 • Led-valot katuvalaistuksessa. 
 • Ei enempää lämmitettyjä jalkakäytäviä.
 • Eri liikelaitosten töiden parempi yhteistyö
 • Ajattelemalla ja suunnittelemalla pitemmällä aikaskaalalla, resursoimalla.
 • Lopettamalla kasvamisen, visiota myöten. Kaupunki on jo vähintäänkin kyllin suuri. Kasvu ei ole kestävä ihanne ollenkaan.

Muun kulutuksen vähentäminen

Miten kuntalainen voi vähentää kulutusta?

 • Luopumalla lentämisestä ja mahdollisuuksien mukaan myös autosta ja autoilusta.
 • Yhteiskäyttöautojen käyttö. 
 • Vähentämällä työn tekoa ja rahan tuloa, niin on enemmän vapaa-aikaa, joka onkin rahaa ja kulutusta arvokkaampaa. 
 • Luontoarvojen ja -harrastusten korostaminen. 
 • Suosimalla tavaran sijaan aineettomia lahjoja, kuten lahjoitukset hyväntekeväisyyteen 
 • Opettelemalla tekemään itse, esim. palstaviljely, ruoanlaittotaito, kodinkoneitten korjaus, vaatehuolto, pesuaineitten korvaaminen. 
 • Yhteisiä hyödykkeitä naapureiden kanssa (ruohonleikkurit yms.) 
 • Käyttää pidempään hankittuja laitteita. 

Miten kaupunki voi tukea kulutuksen vähentämisessä?

 • Tiedottamalla aktiivisesti jo olemassa olevista vaihtoehdoista
 • Esim. somekampanja, jossa haastetaan kuntalaiset tuunaamaan / korjaamaan esim. rikkinäinen vaatekappale tai puhelin. 
 • Tuomalla palveluita (esim. liikkuvin rekkapistein) sinne, missä ihmiset asuvat.
 • Tarjoamalla asukkaiden käyttöön tavaroita samaan tapaan kuin kaupunkipyörät. Kaikkea ei tarvitse omistaa itse.
 • Ylläpitämällä hyviä kierrätyskeskuksia.
 • Säilyttää lähellä kirjastoja ja lisätä edelleen niistä lainattavia asioita, jottei kaikkea tarvitse ostaa itselle. 
 • Konekorjaamo, jossa korjataan kodinkoneita ja pyöriä.
 • Hyvät virkistysmahdollisuudet ja luonto lähellä. Ei tarvitse kaukomatkailla.
 • Järjestämällä monipuolista kaupunkikulttuuria - ei tarvitse tuhlata rahaa materiaaliin.
 • Luomalla mahdollisuuksia esim. palstaviljelyyn ilman autoilua (lähelle asukkaita). 
 • Vaalimalla luontoa ja tukemalla luontokasvatusta.
 • Tutkimusta lisättävä (esim. kulutuskäyttäytymisestä). Kaupungin yhteistyö yliopiston, ammattikorkeakoulun ym. kanssa (opinnäytetyöt, tutkimukset). 
 • Kaavoittamalla pienempiä tontteja omakotitaloille. 
 • Näyttämällä esimerkkiä säästämisessä ja kulutuksen pienentämisessä.
 • Kannustaa kaupungin piirissä toimivia organisaatioita kierrätykseen.
 • Lisäämällä ekotukitoimintaa työpaikoilla ja oppilaitoksissa. 
 • Tukea yhteisöllisiä pitkäaikaistyöttömien järjestöjä.
 • Kuntapäättäjiltä höpömatkat pois, taksimatkat pois.

Kiertotalouden edistäminen

Miten kuntalainen voi edistää kiertotaloutta?

 • Tehostamalla jätteiden lajittelua.
 • Hankkimalla kestäviä tuotteita, joilla on kierrätysarvoa.
 • Viemällä vanhoja käyttökelpoisia, itselle tarpeettomia tavaroita ja vaatteita kiertoon. 
 • Perheellisten kesken kierrätyspiirit mm. vaatteille ja muille esineille, pohjalla toimiva nettialusta. 
 • Ostamalla käytettyä.
 • Järjestämällä ja osallistumalla teemaan sopiviin tapahtumiin, esim. Siivouspäivä. 
 • Vaatimalla muovipakkausten kierrätyksen järjestämistä. 
 • Vetoamalla poliittisiin päättäjiin. 
 • Kouluttautumalla ja perustamalla kiertotalousyrityksiä.
 • Hoksaamalla, että resurssit maapallolla ovat rajalliset (esim. muovi tehdään öljystä, joka ilman muuta loppuu pian). 
 • Tiedostamalla mikä merkitys globaalisti ja paikallisesti älyttömällä kuluttamisella (esim. sesonkiostamisella) on. 

Miten kaupunki voi tukea kiertotalouden edistämistä?

 • Ajattelemalla kiertotaloutta mahdollisimman laajasti, pitäytymättä muutamiin käytäntöihin. 
 • Kaupungin hankinnoissa huomioidaan tuotteiden kierrätettävyys.
 • Lisäämällä Oiva-pisteitä.
 • Oivapiste auki 24/7.
 • Järjestää muovinkierrätys. 
 • Lajitteluareenalle menevän jätteen vastaanottaminen syntypaikkalajiteltuna (esim. rakennus- tai purkutyömaan villat ja kipsilevyt).
 • Vanhojen kodinkoneiden kohtuuhintaisen kuljetuksen mahdollistaminen kotitaloudesta kierrätykseen. 
 • Lämpöhukan talteenotto ja kierrätys. 
 • Kiertotalous energialaitoksissa. 
 • Kunnostetut pyörät kaupunkipyörien lisäksi.
 • Erilaisten laitteiden yhteiskäytön lisääminen.
 • Vaatimalla yrityksiltä vastuullisuutta.
 • Vaatimalla kauppoja vastaanottamaan biojätteen.
 • Kaupunki nostaa viestinnässään esille kestävää kuluttamista kertakäyttökulutuksen sijaan. 
 •  Start up –yritysten neuvonta ja yhteistyö. 
 • Projektit yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa kiertotalousmahdollisuuksien selvittämisessä.
 • Yhteisöasumisen edistäminen.
 • Säätämällä niin, että kunnossa olevia rakennuksia ei pureta, vaikka uuden rakentaminen olisi halvempaa.
 • Yrityksille kaupungin kiertotaloussertifikaatti/-tunnus.

Ympäristöystävällinen liikkuminen

Miten kuntalainen voi edistää ympäristöystävällistä liikkumista?

 • Vaatimalla kaupungilta parempaa ja vähäpäästöisempää joukkoliikennettä jatkoyhteyksineen. 
 • Vaatimalla valtiolta ja kaupungilta raideliikenteen kehittämistä ml. lähijunat.
 • Valitsemalla asuinpaikan huolella.
 • Asennetta omaan ympäristöystävälliseen liikkumiseen.
 • Suosimalla joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä, miksei vaikka hiihtoakin liikkumiseen.
 • Käyttämällä sähköpyörää
 • Viemällä lapset harrastuksiin pyörällä auton sijaan.
 • Käymällä lähikaupassa.
 • Luopumalla lentämisestä.
 • Vaihtamalla kaukolomat kotimaan matkoihin.
 • Luopumalla autosta.
 • Harkitsemalla tarkkaan aina autoa käynnistäessään. Turha autoilu pois.
 • Hankkimalla sähköauton.
 • Muuntamalla autonsa biokaasukäyttöiseksi.
 • Käyttämällä kimppakyytiä.
 • Joukkotaksipalvelujen käyttäminen, jossa yksi kyyti kuljettaa monta samaan suuntaan menijää.
 • Pitämällä omista valinnoistaan ääntä ja kannustamalla myös muita toimimaan ympäristöystävällisesti. 

Miten kaupunki voi tukea ympäristöystävällistä liikkumista?

 • Ilmainen joukkoliikenne
 • Bussien lipunhintoihin kaupungin subventointi
 • Bussiliikenteen hinnoittelulla, esim. opiskelijalippu max 30 euroa/kk. 
 • Kehittämällä joukkoliikennettä (mukaan lukien ratikka ja lähijuna).
 • Lisää ja vähän pidempiä citybussireittejä, esim. Raatin uimahalliin reitti. 
 • Joukkoliikenne myös teollisuuskaupunginosiin esim. Ruskoon.
 • Sujuvampi joukkoliikenne lentokentältä keskustaan ja Linnanmaalle.
 • Rollaattoreille samat edut kuin lastenvaunuille joukkoliikenteessä.
 • Raideliikenne naapurikuntien kanssa
 • Lobbaamalla sekä nopeaa kaukojunaliikennettä että lähijunaliikennettä.
 • Laajentamalla kutsuliikennettä (SHOTL).
 • Katuinvestoinnit joukkoliikennettä ja pyöräilyä suosiviksi yksityisautoilua tukevien ratkaisujen sijaan.
 • Vähentämällä autoilua keskustassa ja tekemällä siitä kevyelle liikenteelle viihtyisän.
 • Yksityisautoton keskusta.
 • Pyöräilyn ja muun ns. päästöttömän liikenteen suosiminen.
 • Kaupunki tehokkaammin suosimaan joukkoliikennettä
 • Tariffeilla ohjataan kulkemista hiljaisiin aikoihin
 • Liiketunnistimet katuvaloihin.
 • Pysäköintipolitiikalla.
 • Pyöräily- ja kävelyinfran parantaminen.
 • Pyöräteiden parempi merkitseminen, maalit.
 • Pyöriä lisää yhteiseen käyttöön.
 • Yhteiskäyttöön ilmaiseksi Yritetään yhdessä ry:n kunnostamia pyöriä. 
 • Sähköpyörän hankinnan tukeminen taloudellisesti.
 • Latauspisteitä sähköpyörälle.
 • Lisäämällä pyöränhuoltopisteitä.
 • Sähköbussit.
 • Citybussit sähköiseksi.
 • Kaupunkibussit ja citybussit biokaasukäyttöisiksi.
 • Retkeilyreittien, kuntopolkujen ja latuverkoston ylläpito ja saavutettavuuden takaaminen.
 • Katujen hyvä ja ajantasainen kunnossapito. 
 • Harva ajelee huvikseen. Kaavoituksella ja maankäytöllä vähennetään autoilun tarvetta. Tiiviitä kokonaisuuksia, joista löytyy työpaikkoja, päiväkoti, koulu, tarpeellisia palveluja.
 • Tiivistä keskusta-asumista.
 • Asutuksen keskittäminen raideliikenteen läheisyyteen.
 • Vähentämällä tarvetta liikkumiseen tuomalla palvelut lähelle asukkaita esim. liikkuvin toimintapistein.
 • Terveysasemat lähempänä asiakkaita, jotta taksien ja autojen tarve kyydityksiin vähenee.
 • Terveysasema keskustaan, jotta joukkoliikenteellä saavutettavuus paranee.
 • Senioritaloja asuntomessualueelle.
 • Matkakeskuksen rakentaminen nopeasti, kokoaa raide- ja linja-autoliikenteen.
 • Asennetta ja jatkuvaa koulutusta.
 • Liikunnallisen elämäntavan edistäminen.
 • Kaupungin työntekijät esimerkin näyttäjiksi.
 • Kaupungin käyttöön biokaasuautoja.

Millainen on terveellinen ja viihtyisä elinympäristö?

 • Kauttaaltaan ekologinen.
 • Mahdollisimman luonnonmukainen.
 • Luonnonsuojelualueita on paljon ja ne ovat toisiinsa kytkeytyneitä.
 • Uhanalaiset luontotyypit on suojeltu.
 • Terveellinen puhdas luonto.
 • Luonto on lähellä. Ei vain rakennettuja puistoja, vaan ennen kaikkea monimuotoista lähiluontoa.
 • Hallitusti hoitamattomat viheralueet. Kaupunkiniittyjä tukemassa luonnon monimuotoisuutta.
 • Puistojen elävöittäminen kasvillisuudella, puistoarkkitehtuuria. Kaupunkipuistoista on vähennetty liikaa kukkaistutuksia ja pensasaitoja. Viihtyisiä penkkejä rauhalliseen oleiluun.
 • Kaupunkipuistoja ei saa pienentää.
 • Keskustassa enemmän puita, pensaita, viheralueita.
 • Kadunvarsien puiden oksia karsitaan liikaa.
 • Risukoiden raivaaminen pyöräteiden varsilta esim. Pikisaari, Hietasaari, Toppilansaari ja samoin rannoilta.
 • Suojapuustoa esim. Poikkimaantien sillan ympäristöön. Suojametsiä lisää hiilinieluiksi.
 • Talviauraajille paremmat ohjeet - turmelevat puiden runkoja ja kasvillisuus kärsii.
 • Huvipuistoton Hietasaari.
 • Lammassaaresta kaupungin vihreä keidas  
 • Hyvä ilmanlaatu 
 • Meluton ja pölytön
 • Vähäpäästöisiä busseja 
 • Rauhallinen, siisti, hyvät kulkuyhteydet
 • Roskaton! Lisää roska-astioita kulkureiteille ja pyöräilyreittien varteen. 
 • Hyvät joukkoliikenneyhteydet
 • Tuotantolaitokset hyvin säädeltyjä
 • Urbaani ympäristö lomittuu sujuvasti viherympäristöön. 
 • Myös ei-kaupallisia tiloja viettää aikaa
 • Monipuolisia kulttuuripaikkoja 
 • Liikuntapuistoja
 • Puhtaat vesistöt
 • Ei täyteen rakennettuja rantoja
 • Vaelluskalat (mm. lohi, taimen, siika) elävät ja lisääntyvät virtavesissä. 
 • Puhdas Plaanaoja, joka virtaa kaupungin läpi.

Millainen on mielestäsi hyvä asuinympäristö?

 • Vihreä
 • Sellainen, jossa lähiluonto ei ole uhattuna lisärakentamisen vuoksi.
 • Pihalla voi nähdä vaikka jäniksen tai pöllön.
 • Kauttaaltaan ekologinen
 • Sellainen, jossa luontoarvoja edistetään ja ne ovat etusijalla.
 • Hiihtolatu ja kuntopolku lähellä
 • Puiden istutus
 • Hienot puistot
 • Leikkipuistoja lapsille
 • Puhdas ilma
 • Rauhallinen
 • Ei häiritsevää melua
 • Hiljainen
 • Vähän moottoriliikennettä 
 • Ei liian valaistu
 • Tiivis ja asukaslähtöinen
 • Monipuoliset asumismuodot
 • Yhteisöllisyyttä tukevia rakennusratkaisuja, joissa on vapaata harrastus- ja oleskelutilaa asukkaille
 • Erikokoisia tontteja perhetilanteen mukaan.
 • Paljon vaihtelua - ei korttelin pituisia tyhjiä seiniä katutasossa 
 • Ihmisen mittakaavaan mahtuva, rajallinen määrä kerroksia
 • Rohkeasti eri tavoin rakennettuja alueita - jotkut tiiviimmin, jotkut vihreämmin
 • Hyvät joukkoliikenneyhteydet, hyvät kevyen liikenteen väylät 
 • Myös ei-kaupallista kaupunkitilaa
 • Kiertotaloutta edistävä

Mitä asioita pitäisi saada nopeasti kunnalliseen päätöksentekoon ympäristöohjelman toteuttamiseen liittyen (aikajänne 1-2 vuotta)?

 • Turpeen polton lopettaminen mahdollisimman pian
 • Nopeutettu aikataulu turpeenpolton korvaamiselle
 • Turpeenkaivuu vain luonnontilansa menettäneille soille
 • Ei uusia turvekenttiä
 • Vähäpäästöinen, toimiva joukkoliikenne
 • Raideliikenteen toteuttaminen
 • Uusi terveyskeskus keskustaan
 • Matkakeskus
 • Torinrannan kehittäminen viihtyisäksi kaupunkikeskukseksi ilman massiivisia hotellihankkeita
 • Isokadun avaaminen
 • Autoton keskusta
 • Pyöräreitit kuntoon, että kaupungin läpi pääsisi kunnolla. Mopot kokonaan autoteille.
 • Luonnonsuojelun edistäminen
 • Luonnon monimuotoisuuden säilymisen ottaminen ehdottomaksi ohjenuoraksi kaikelle päätöksenteolle
 • Suojelualueiden määrän nostaminen vähintään 17 prosenttiin kaupungin omistamien maiden pinta-alasta
 • Sanginjoen ulkometsästä kansallispuisto
 • Kaupungin talousmetsien avohakkuista luopuminen, ts. siirtyminen jatkuvapeitteiseen metsätalouteen.
 • Kaupungin metsille FSC-sertifikaatti 
 • Lähiluonnon tuhoamisen lopettaminen, kokonaan
 • Oulujokisuiston rantojen säilyttäminen rakentamatta
 • Tuiranpuisto tuiralaisille kulttuurikeskukseksi, linnuille ja lepakoille kotipuisto
 • Hiilinielujen "rakentaminen"/säilyttäminen - asukaspalautteen huomioiminen erityisesti luonnonmukaisen kasvillisuuden säilyttämiseksi vs. kaikki matalaksi ja tilalle nurmikko
 • Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden kartoittaminen
 • Kasvun ihanteesta luopuminen, kaupungin kasvattamisen lopettaminen
 • Ympäristöasiat tulisi nostaa kaupungin markkinointiin voimakkaammin
 • Ympäristöasioiden tulisi vaikuttaa kaikkien soveltuvien kaupungin hankintojen tarjouksien pisteytykseen 
 • Vegaaniruoan lisääminen kaupungin ruokapalveluissa
 • Koulutuksen kytkentä ekososiaalisuuden parantamiseen
 • Ei jätteenpolttoa vaan materian kierrätystä
 • Kiertotalouden sertifikaatti yrityksille
 • Matonpesulaitosten rakentaminen 
 • Muovinkeräyspisteitä lisää 
 • Maamassojen ja rakennusmateriaalien kierrättäminen lähialueilla 
 • Yhdistettyjen kuljetusten terminaalin käynnistäminen
 • Oulunsalon lentoaseman toiminnan lopettaminen mahdollisimman pian, siten kuin on mahdollista vaikuttaa
 • Luopuminen ylimääräisestä valaistuksesta

Mitä kysyttävää sinulla on vielä ympäristöohjelmasta? Mitä haluaisit vielä lisätä?

 • Miksi on pakko kasvaa? Kasvu tarkoittaa lisää kulutusta ja päästöjä ja kaupunkimme on jo suuri.
 • Talouden ja ympäristön suhde?
 • Oulun kaupungin sijoitustoiminnan ohjaaminen ympäristöystävälliseksi ja hiilineutraaliksi 
 • Saavutetaanko toimenpiteillä tavoite hiilineutraaliudesta?
 • Miten hiilinieluja lisätään, jotta ne kattavat 20% vuoden 90 päästötasosta?
 • Lasketaanko nieluiksi kaikki kaupungin rajojen sisällä olevat maat vai ainoastaan kaupungin omistamat?
 • Tavoitellaanko myös luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä Oulussa?
 • Kulttuurihistoria ja rakennettu ympäristö näkyville
 • Haja-asutusalueen joukkoliikenne kuntoon