Kuntalaisten osallistuminen

Kuntalaisten osallistaminen, kuvassa taloja.

Kuntalaisten osallistuminen

Myös kuntalaiset osallistuivat Ympäristöohjelman valmisteluun. Ympäristötalolla pidettiin 17.2.2019 tilaisuus kuntalaisille. Kuntalaisilta kysyttiin miten he voivat osallistua ympäristöohjelman toteuttamiseen ja miten kaupunki voi toimillaan tukea kuntalaisia ympäristötavoitteiden toteuttamisessa. Lisäksi kysyttiin, millainen on terveellinen ja viihtyisä elinympäristö ja hyvä asuinympäristö. Alla on esitetty yhteenveto esiin nousseista asioista.