Oulun edustan saaret ja luodot

Oulun kaupungin omistamaa merialuetta, saaria ja luotoja koskeva suojelupäätös tehtiin v. 2010. Alue on Natura 2000 -kohde ja se koostuu pienistä saarista ja puuttomista luodoista sekä niiden ympärillä olevista matalikoista. Alueen koko on n. 353 ha, josta maa-aluetta n. 24 ha. Saarilla ei ole Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden toimesta ylläpidettäviä retkeilyrakenteita taikka nuotiopaikkoja. 

Suojelumääräykset