Peltojen vuokraus

Kaupungin omistamia peltoja vuokrataan  1- tai 5-vuotisilla sopimuksilla viljelykäyttöön.  Viljelyksessä olevia peltoja on n. 260 ha. Kaikki viljelykelpoiset pellot on vuokrattu, näin pellot pysyvät maisemassa aukeina peltoalueina. Peltoviljely on edullista maisemanhoitoa.

Peltojen peruskunnostuksesta on vastannut joko kaupunki tai vuokraaja sopimuksen mukaan.