Pohjavedet

Oulun seudun pohjavesialueesta 31 on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeiksi pohjavesialueiksi (luokka 1) ja 25 vedenhankintaan soveltuviksi (luokka 2). Loput kymmenen ovat ns. muita pohjavesialueita (luokka 3), joiden hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia. Oulun seudun yhteenlaskettu pohjavesialueiden pinta-ala on noin 480 km2.

Ympäristönsuojelulain 17 § koskee pohjaveden pilaamiskieltoa.

Pohjavesialueiden luokitus tulee muuttumaan vuoteen 2019 mennessä. Luokkaan 1 tulevat kuulumaan ne pohjavesialueet, joiden vettä käytetään tai tullaan käyttämään yhdyskunnan vedenhankintaan ja luokkaan 2 ne pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella soveltuvat vedenhankintaan. Lisäksi tullaan määrittämään ne pohjavesialueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemit ovat suoraan riippuvaisia.

Luokittelusta vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja luokittelua on jo Oulun seudun osalta päivitetty pohjavesien suojelua ja kiviaineshuoltoa yhteen sovittavan valtakunnallisen POSKI-hankkeen yhteydessä.
 

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.