Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on

 • kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta    
 • käsitellä jätettä laitosmaisesti tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Tällaisesta toiminnasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan vastaavan toiminnan ympäristöluvan. 

Jos koetoimintaa koskeva ilmoitus kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan, ilmoitusta koskevan päätöksen ratkaisee Oulun seudun ympäristötoimi –liikelaitoksen johtokunta. Tällöin ilmoituksen käsittelystä peritään Oulun seudun ympäristötoimen taksanmukainen maksu.

Ennen ilmoituksen tekemistä, ota yhteyttä ympäristönsuojeluviranomaiseen selvittääksesi, voiko koeluonteiseksi tarkoitettua toimintaa harjoittaa ilmoituksen perusteella vai onko toimintaan mahdollisesti haettava ympäristölupa.

Ilmoituksen tekemistä koskeva lomake ja täyttöohje löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta

Ilmoituksen voi jättää myös sähköisesti ympäristötoimen asiointipalvelussa.  Asiointipalvelussa valitaan kohta Ympäristöluvat – Luo uusi – Koeluonteinen toiminta, ilmoitus (ympäristövalvonta -otsikon alapuolella).

Poikkeamishakemus sähköisessä asiointipalvelussa

 

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Yhteydenotot ensisijaisesti sen tarkastajan numeroon, jonka toimenkuvaan asia kuuluu.
Sähköposti etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.

Ympäristönsuojelun neuvonta ja -valvontapuhelin p. 044 703 6790, arkisin klo 9-15.

Ympäristötoimen sähköpostia ymparisto(at)ouka.fi luetaan työpäivisin virka-aikana.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.