Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on

 • kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta    
 • käsitellä jätettä laitosmaisesti tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Tällaisesta toiminnasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus vähintään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan vastaavan toiminnan ympäristöluvan. 

Jos koetoimintaa koskeva ilmoitus kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan, ilmoitusta koskevan päätöksen ratkaisee Oulun seudun ympäristötoimi –liikelaitoksen johtokunta. Ilmoituksen käsittelystä peritään Oulun seudun ympäristötoimen taksan mukainen maksu.

Ennen ilmoituksen tekemistä, ota yhteyttä ympäristönsuojeluviranomaiseen selvittääksesi, voiko koeluonteiseksi tarkoitettua toimintaa harjoittaa ilmoituksen perusteella vai onko toimintaan mahdollisesti haettava ympäristölupa.

Toimi näin

Jätä ilmoitus ensisijaisesti ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista palveluun. Asiointipalvelussa valitse kohta Ympäristöluvat – Luo uusi – Ympäristövalvonta ja tämän jälkeen valitse listalta "Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta".

Huomioi, että ilmoituksessa on annettava riittävät tiedot asian käsittelemiseksi. Ilmoituksesta on käytävä ilmi ympäristönsuojeluasetuksen 24 §:n vaatimukset sekä perustelut miksi kyse on koeluonteisesta toiminnasta.

Siirry sähköiseen asiointipalveluun.

Voit toimittaa ilmoituslomakkeen myös postitse Oulun seudun ympäristötoimeen

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto(at)ouka.fi.

Löydät ilmoituslomakkeen ja täyttöohjeet ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Muualla verkossa

Koeluonteinen toiminta (ymparisto.fi)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto - yhteystiedot (AVI)

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)

Ympäristönsuojeluasetus 713/2014 (Finlex)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.