Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos poikkeava tilanne aiheuttaa jätettä tai päästöjä, joista syntyy välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeava tilanne voi aiheutua esimerkiksi onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä, rakennelman tai laitteen purkamisesta tai vastaavasta. Ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, että tapahtuma aiheuttaa jätteen määrän tai laadun vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa (ympäristönsuojelulaki 120 §).

Ilmoitus on vapaamuotoinen ja se toimitetaan ympäristötoimeen. Jos toiminnalle on myönnetty ympäristölupa, ilmoituksen käsittelee ja määräykset antaa ympäristöluvan myöntänyt lupaviranomainen.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi ilmoituksen johdosta antaa tarvittavia määräyksiä jätteiden käsittelystä tai mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.