Rakennus- ja purkujäte

Rakennus-, remontti- ja purkujätteiden käsittelyn määräykset koskevat yrityksiä ja ammattimaista rakentamista sekä kotitalouksia.

Selvitys rakennustyömaan jätteiden määrästä ja laadusta sekä niiden lajittelusta on tehtävä rakennusvalvontaviranomaiselle osana rakennuslupa- tai  purkulupahakemusta.

Rakennustoiminnan jätteiden erilliskeräyksen järjestämisestä määrätään valtioneuvoston asetuksessa jätteistä. Sen 15 pykälän perusteella erilliskeräys on järjestettävä seuraaville jätteille:

1. betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet

2. kipsipohjaiset jätteet

3. kyllästämättömät puujätteet

4. metallijätteet

5. lasijätteet

6. muovijätteet

7. paperi- ja kartonkijätteet

8. maa- ja kiviainesjätteet

Rakennustoiminnan jätteiden erilliskeräys on järjestettävä myös silloin, kun jäte syntyy pientalojen rakentamisessa ja remontoinnissa.

Rakennustöiden yhteydessä voi syntyä vaarallisiin jätteisiin kuuluvaa asbestijätettä, joka on kerättävä aina erikseen ja kuljetettava tiiviissä astioissa erikseen asianmukaisen luvan omaavaan paikkaan.

Lajitellut jätteet ja hyödynnettäviksi kelpaamaton rakennus- tai purkujäte on toimitettava käsiteltäviksi asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Rakennusjätettä kuljetettaessa on huolehdittava siitä, ettei jätettä pääse kuormaamisen tai kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde p. 08 558 410 work Palvelunro p. 08 558 558 00
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.