Rekisteröintimenettely

Rekisteröintimenettelyn tavoitteena on, että toimialalla noudatetaan asetuksissa säädettyjä yhtenäisiä ympäristönsuojeluvaatimuksia. Rekisteröitäville toiminnoille ei pääsääntöisesti haeta ympäristölupaa, mutta esim. pohjavesialueella oleva toiminta tarvitsee aina ympäristöluvan.

Rekisteröintimenettelyssä ovat seuraavat toiminnat:

 • asfalttiasemat
 • nestemäisten polttonesteiden jakeluasemat, säiliötilavuus vähintään 10 m3
 • polttoaineteholtaan vähintään 1 MW, mutta alle 50 MW:n energiantuotantolaitos
 • kemialliset pesulat
 • orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat
 • kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat

Tarkista tarkemmat rekisteröintivelvoitteet ympäristönsuojelulain liitteestä 2. 

Uusi toiminta

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

 • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan vähintään 1 MW, mutta alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
 • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Rekisteröinnistä lähetetään tieto toiminnanharjoittajalle ja siitä peritään Oulun seudun ympäristötoimen taksan mukainen maksu.

Vanha toiminta, jolla on jo ympäristölupa

Toiminnassa olevien asfalttiasemien ja energiantuotantolaitosten toiminta on rekisteröitävä viimeistään 1.1.2018 ja jakeluasemien 1.1.2020 mennessä.

Toiminnassa olevien kiinteiden betoniasemien ja betonituotetehtaiden toiminta on rekisteröitävä viimeistään 1.1.2025.

Mikäli olemassa olevaa ympäristölupaa on tarpeen käsitellä ympäristölupaviranomaisessa ennen edellä mainittuja päivämääriä, tulee toiminnasta jättää rekisteröinti-ilmoitus.

Toimi näin

Täytä rekisteröinti-ilmoitus ensisijaisesti ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa. Ilmoituksen voi täyttää toiminnanharjoittaja tai hänen valtuuttama henkilö. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista palveluun. Valitse asiointipalvelussa kohta Ympäristöluvat – Luo uusi – Ympäristövalvonta ja sen jälkeen valitse listalta "Rekisteröinti-ilmoitus (ympäristönsuojelun tietojärjestelmään)".

Ilmoituksen käsittelijä antaa tarvittaessa palautetta ilmoituksesta. Voit lähettää myös viestejä (ennakkokysely) käsittelijälle ennen ilmoituksen jättämistä. 

Siirry sähköiseen asiointipalveluun.

Voit toimitta ilmoituksen liitteineen myös postitse Oulun seudun ympäristötoimeen

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto(at)ouka.fi.

Ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet löydät ympäristöhallinnon verkkosivuilta:

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.