Rekisteröintimenettely

Rekisteröintimenettelyn tavoitteena on, että toimialalla noudatetaan asetuksissa säädettyjä yhtenäisiä ympäristönsuojeluvaatimuksia. Rekisteröitäville toiminnoille ei pääsääntöisesti haeta ympäristölupaa, mutta esim. pohjavesialueella oleva toiminta tarvitsee aina ympäristöluvan.

Rekisteröintimenettelyssä ovat seuraavat toiminnat:

 • asfalttiasemat

 • nestemäisten polttonesteiden jakeluasemat, säiliötilavuus vähintään 10 m3

 • polttoaineteholtaan vähintään 1 MW, mutta alle 50 MW:n energiantuotantolaitos

 • kemialliset pesulat

 • orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat

 • kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat

Tarkista tarkemmat rekisteröintivelvoitteet ympäristönsuojelulain liitteestä 2. 

Uusi toiminta

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

 • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan vähintään 1 MW, mutta alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
 • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Rekisteröinnistä lähetetään tieto toiminnanharjoittajalle ja siitä peritään taksan mukainen maksu.

Vanha toiminta, jolla on jo ympäristölupa

Toiminnassa olevien asfalttiasemien ja energiantuotantolaitosten toiminta on rekisteröitävä viimeistään 1.1.2018 ja jakeluasemien 1.1.2020 mennessä.

Toiminnassa olevien kiinteiden betoniasemien ja betonituotetehtaiden toiminta on rekisteröitävä viimeistään 1.1.2025.

Mikäli olemassa olevaa ympäristölupaa on tarpeen käsitellä ympäristölupaviranomaisessa ennen edellä mainittuja päivämääriä, tulee toiminnasta jättää rekisteröinti-ilmoitus.

Rekisteröinti-ilmoituksen jättäminen

Rekisteröinti-ilmoitus voidaan täyttää ja jättää sähköisesti asiointipalvelussa ympäristötoimen käsiteltäväksi. Ilmoituksen täyttää toiminnanharjoittaja tai hänen valtuuttama henkilö. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista palveluun. Valitse asiointipalvelun etusivulta lupatyyppi ympäristöluvat. 

Ilmoituksen käsittelijä antaa tarvittaessa palautetta ilmoituksesta. Voit lähettää myös viestejä (ennakkokysely) käsittelijälle ennen ilmoituksen jättämistä.  

Ilmoitukseen tarvittavat lomakkeet täyttöohjeineen löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta. 

 
Sähköinen asiointipalvelu

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.