Sisämelu

Asuinhuoneistojen meluhaitta voi johtua samassa kiinteistössä olevista toiminnoista, teknisistä LVIS-laitteista tai ulkopuolelta kantautuvasta ympäristömelusta. Rakentamismääräyskokoelmassa on ääneneristystä koskevia määräyksiä ja ohjeita rakenteiden ja rakennusten ulkovaipan ääneneristävyyteen. Ääneneristävyysvaatimuksia valvoo paikallinen rakennusvalvonta. Työpaikoilla esiintyvän melun torjuntakeinoja ovat työntekijän kuulosuojainten lisäksi erilaiset tekniset ratkaisut.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut toimenpiderajat päivä- ja yöajan melutasoille sisätiloissa. Sisätilojen melutason toimenpiderajat (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015) A-painotettuna keskiäänitasona (ekvivalenttitasona, LAeq) on määritetty tilakohtaisesti.

 • Melutasojen toimenpideraja asuin-, potilas- ja majoitushuoneille on 35 desibeliä klo 7-22 ja 30 desibeliä klo 22-7.
 • Opetus- ja kokoontumistiloille toimenpideraja on 35 desibeliä klo 7-22. Muulle ajalle ei ole määritetty melutasojen toimenpiderajaa.
 • Liike- ja toimistohuoneille toimenpideraja on 45 desibeliä klo 7-22. Muulle ajalle ei ole määritetty melutasojen toimenpiderajaa.

Sisätilojen melualtistusta arvioi ympäristöterveydenhuolto. Työpaikoilla melualtistusta arvioi aluehallintoviraston työsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojeluyksikkö arvioi ympäristömelua.

Melumittaukset tulee tehdä standardin IEC 61672-1:2002, sitä vastaavien kansallisten standardien ja näitä uudemman vastaavan IEC-standardin tarkkuusluokan 1 vaatimukset täyttävällä äänitasomittarilla ja mittauslaitteilla. Matkapuhelimien applikaatiolla ei voida mitata melua luotettavasti.

Sisätilojen melusta on tietoa myös Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (ns. asumisterveysasetus).

Meluavista naapureista voi ilmoittaa isännöitsijälle tai poliisille.

Koirien haukkuminen

Kerrostalossa, rivi- tai paritalossa tulee ottaa yhteyttä talon isännöitsijään tai muuhun taloyhtiön edustajaan, koska häiritsevä haukku rikkoo yleensä taloyhtiöiden järjestyssääntöä ja puuttumisvelvollisuus on taloyhtiöllä.

Eläinsuojelulliselta kannalta haukkuminen, ulvominen yms. katsotaan koiran normaaliin käytökseen kuuluvaksi silloin, kun eläimen yksinoloajat ovat kohtuulliset.

Jos koiran haukkuminen kuuluu voimakkaana naapureille iltaisin tai öisin, kannattaa pyytää apua poliisilta meluhäiriön perusteella.

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.