Sisämelu

 

Asuinhuoneistojen meluhaitta voi johtua samassa kiinteistössä olevista toiminnoista, teknisistä LVIS-laitteista tai ulkopuolelta kantautuvasta ympäristömelusta.

Rakentamismääräyskokoelmassa on ääneneristystä koskevia määräyksiä ja ohjeita rakenteiden ja rakennusten ulkovaipan ääneneristävyyteen.

Työpaikoilla esiintyvän melun torjuntakeinoja ovat työntekijän kuulosuojainten lisäksi erilaiset tekniset ratkaisut.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut toimenpiderajat päivä- ja yöajan melutasoille sisätiloissa. Sisätilojen melutason toimenpiderajat (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015) A-painotettuna keskiäänitasona (ekvivalenttitasona, LAeq) on esitetty taulukossa.

 Tila

 klo 7.00–22.00  

 klo 22.00–7.00  

 Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet  

 35 dB

 30 dB

 Opetus- ja kokoontumistilat

 35 dB

 -

 Liike- ja toimistohuoneet

 45 dB

 -


Melumittaukset tulee tehdä standardin IEC 61672-1:2002, sitä vastaavien kansallisten standardien ja näitä uudemman vastaavan IEC-standardin tarkkuusluokan 1 vaatimukset täyttävällä äänitasomittarilla ja mittauslaitteilla. Matkapuhelimien applikaatiolla ei voida mitata melua luotettavasti.

Sisätilojen melusta on tietoa myös Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksessa.

Sisätilojen melualtistusta arvioi ympäristöterveydenhuolto. Työpaikoilla melualtistusta arvioi aluehallintoviraston työsuojeluviranomainen.

Meluavista naapureista voi ilmoittaa isännöitsijälle tai poliisille.

 

Koirien haukkuminen

Kerrostalossa, rivi- tai paritalossa tulee ottaa yhteyttä talon isännöitsijään tai muuhun taloyhtiön edustajaan, koska häiritsevä haukku rikkoo yleensä taloyhtiöiden järjestyssääntöä ja puuttumisvelvollisuus on taloyhtiöllä.

Eläinsuojelulliselta kannalta haukkuminen, ulvominen yms. katsotaan koiran normaaliin käytökseen kuuluvaksi silloin, kun eläimen yksinoloajat ovat kohtuulliset.

Jos koiran haukkuminen kuuluu voimakkaana naapureille iltaisin tai öisin, kannattaa pyytää apua poliisilta meluhäiriön perusteella.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.