Suuri yleisötilaisuus

Suuri yleisötilaisuus on tilaisuus, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Tilaisuuden järjestäjän on tehtävä ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuoltoon vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Tilaisuuden järjestäjän tehtäviä

Tilaisuuden järjestäjä ilmoittaa suuresta yleisötilaisuudesta ja tapahtumaan tulevista elintarvikealan toimijoista ympäristötoimen lomakkeella.

Uusia tapahtumia koskevien ilmoitusten käsittelystä peritään maksu. Tapahtumia valvotaan valvontasuunnitelman mukaisesti.

Yleisötapahtuman järjestämiseen liittyviä yleisiä ohjeita on Oulun kaupungin Tapahtumajärjestäjän oppaassa.

Ohjeita suurten yleisötilaisuuksien hygieenisiin järjestelyihin ja jätehuoltoon on Valviran laatimassa ohjeessa Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto.

Elintarviketoimijan tehtäviä

Elintarvikealan toimijan on noudatettava toiminnassaan riittävää huolellisuutta, jotta elintarvikkeen säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät elintarvikelain mukaiset vaatimukset. Elintarvikealan toimija vastaa elintarvikkeen turvallisuudesta.

Elintarvikealan toimijat tiedottavat toiminnastaan ympäristötoimeen esimerkiksi lomakkeella tai sähköpostiviestillä. Lisätietoa elintarvikkeiden käsittelystä on Ruokaviraston ulkomyyntiohjeessa.

Tupakanmyynti yleisötilaisuuksissa

Tupakkatuotteiden myyntiä varten on jokaisen toimijan haettava myyntilupa ja hakemus on jätettävä vähintään 2 viikkoa ennen tilaisuutta. Vaatimus koskee myös määräaikaista myyntiä. Tilaisuudenjärjestäjä ei voi hakea tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupaa ulkopuoliselle taholle. Näin ollen, jos tilaisuudenjärjestäjän lisäksi myös ulkopuolinen taho myy tilaisuudessa tupakkatuotteita, on molempien haettava erilliset vähittäismyyntiluvat.

Omavalvontasuunnitelma on myyntipaikkakohtainen ja eri tilaisuuksissa kiertävän tupakkaa myyvän toimijan on esitettävä jokaista myyntipaikkaa varten erillinen omavalvontasuunnitelma.

Valviran sivuilla on ohjeita tupakan myyntiin.

Lisätietoa tupakanmyyntiluvan hakemiseen on Oulun seudun ympäristötoimen Tupakkatuotteiden vähittäismyynti -sivulla.

Lisätietoa

Ilmoitukset ja hakemukset

Julkaisut ja raportit

Maksut

Oulun seudun ympäristötoimen ohjeet

Valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon henkilökunnan yhteystiedot

Lainsäädäntöä

 • Elintarvikelaki 23/2006

 • Terveydensuojelulaki 763/1994

 • Tupakkalaki 549/2016

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.