Viranomaispalveluista ja eläinlääkintähuollosta perittävät maksut

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan 29.3.2023 § 37 hyväksymät taksan perusteet ja maksut ovat voimassa 15.5.2023 alkaen.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyshuollon viranomaispalveluista ja eläinlääkintähuollosta ympäristötoimelle perittävät maksut

Viranomaispalveluista perittävät maksut ovat arvonlisäverottomia. Eläinlääkintähuollon maksut sisältävät arvonlisäveron. Maksun suorittaminen ja periminen tapahtuu Oulun kaupungin käytännön mukaisesti.

Valvonnan perusmaksu käyttöön ympäristöterveydenhuollossa 2022 

Oulun seudun ympäristötoimen elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisilta valvontakohteilta on alettu periä valvonnan perusmaksua vuonna 2022. Taustalla ovat vuonna 2021 terveydensuojelulakiin ja elintarvikelakiin säädetyt muutokset. Valvonnan perusmaksu on sekä elintarvikelaissa että terveydensuojelulaissa 150 € vuosittain. Se perittiin ensimmäisen kerran syksyn 2022 aikana niiltä valvontakohteilta, jotka olivat ympäristötoimen rekisterissä aktiivisena 1.1.2022. Jatkossa valvonnan perusmaksu peritään samalla tavoin vuosittain ensimmäisen vuosineljänneksen aikana niiltä kohteilta, jotka ovat rekisterissä aktiivisena 1.1. Perusmaksu peritään sekä elintarvikelain että terveydensuojelulain mukaisesti, jos kohteella on elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaista toimintaa.

Elintarvikealan toimijat

Valvonnan perusmaksusta on säädetty elintarvikelaissa 297/2021, joka tuli voimaan 21.4.2021.

Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai jotka ovat rekisteröityneet elintarvikevalvontaan eli käytännössä valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia kunnan valvomia elintarvikehuoneistoja ja elintarviketoimintoja sekä elintarvikekontaktimateriaalitoimijoita. Kun saman yrittäjän hallinnassa ja vastuulla on samassa toimipaikassa useampaa elintarviketoimintaa, niin vuosittain peritään vain yksi perusmaksu.

Perusmaksu ei koske alkutuotantoa ja alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaa elintarviketoimintaa. Perusmaksusta on lisäksi vapautettu yleishyödyllinen toiminta, kyläkaupat, poron lihan ja kuivalihan myynti sekä riistan lihan myynti ilmoitetuista lahtivajoista.

Terveydensuojelulain mukaiset toimijat

Valvonnan perusmaksusta on säädetty terveydensuojelulain muutoksessa, joka astui voimaan 1.1.2022.

Perusmaksu koskee toiminnanharjoittajia, joiden harjoittamasta toiminnasta on tullut hakea hyväksyntä tai tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Perusmaksua ei peritä tietyistä pienimuotoisista ilmoitusvelvollisista toiminnoista. Täsmällinen luettelo perusmaksun piirissä olevista toiminnoista on terveydensuojelulain liitteenä. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, niin vuosittain peritään vain yksi perusmaksu. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.

Lisätietoja

Ruokavirasto: Valvonnan perusmaksu 

Valvira: Terveydensuojeluviranomaisille ilmoitettaville toiminnoille tulee uusi valvonnan perusmaksu

Valvira: Ilmoituksenvarainen toiminta
 

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.