Terveydensuojelu

Oulun seudun ympäristötoimi valvoo toimialueellaan sijaitsevien terveydensuojelulain mukaisten kohteiden terveydellisiä oloja. Tällaisia kohteita ovat muun muassa

 • päiväkodit ja kerhot
 • koulut ja oppilaitokset
 • nuorisotilat
 • sosiaalialan yksiköt
 • majoitustilat
 • liikuntatilat
 • kauneushoitolat sekä tatuointi- ja lävistystoiminta
 • solariumit
 • yleiset saunat
 • uimarannat, talviuintipaikat, uimahallit ja kylpylät
 • vesilaitokset

Valvonnan tavoitteena on näissä kohteissa ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Toiminnasta tehtävä ilmoitus

Ennen toiminnan aloittamista toiminnanharjoittajan on

 • haettava rakennuslupa tai selvitettävä rakennusvalvonnasta ja paloviranomaiselta, soveltuuko suunniteltu huoneisto aiottuun käyttötarkoitukseen. Toiminnan sijoittamiselle suunniteltuun huoneistoon täytyy olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä.
 • tehtävä kirjallinen ilmoitus Oulun seudun ympäristötoimeen viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai toiminnanharjoittajan vaihtumista
 • liitettävä ilmoitukseen ajantasainen pohjapiirustus sekä tarvittaessa asema- ja LVI-piirustukset

Oulun seudun ympäristötoimessa on laadittu tilojen suunnittelua varten perustamisohjeita.

Ilmoituksen johdosta toiminnanharjoittajalle annetaan todistus ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Huoneiston toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa viivytyksettä Oulun seudun ympäristötoimeen.

Suunnitelmallinen valvonta

Kun ilmoitus on käsitelty, ilmoitettu toiminta tulee suunnitelmallisen valvonnan piiriin.

Ensimmäisen tarkastuksen tarkastusajankohta sovitaan erikseen toiminnanharjoittajan tai tämän edustajan kanssa noin 1-6 kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Sen jälkeen tarkastukset tehdään riskiperusteisesti 1 – 5 vuoden välein valvontasuunnitelman mukaan. Tarvittaessa kohteissa voidaan käydä useamminkin esimerkiksi asiakasvalituksen tai ilmenneen sisäilmaongelman vuoksi. Valvontasuunnitelmasta löydät terveydensuojelulain mukaisten kohteiden tarkastustiheydet.

Omavalvonta

Toiminnanharjoittajalla on yleinen velvollisuus tunnistaa toimintaansa liittyvät riskit ja seurata niihin vaikuttavia tekijöitä sekä estää terveyshaittojen syntymistä mahdollisuuksien mukaan (terveydensuojelulaki 2 §). Tätä kutsutaan omavalvonnaksi.

On suositeltavaa laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma, joka on kaikkien luettavissa, käytettävissä ja hyödynnettävissä toiminnan ylläpitämisessä sekä kehittämisessä.

Kirjallinen omavalvontasuunnitelma on hyvä työkalu myös henkilökunnan perehdyttämisessä. Lisätietoa omavalvonnasta löydät Oulun seudun ympäristötoimen omavalvontaohjeesta (pdf).

Valvontasuunnitelman mukaisilla tarkastuksilla toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa esittää terveystarkastajalle, miten toimintaan vaikuttavat riskit on tunnistettu, miten niiden vakavuus on arvioitu ja mitä riskien hallintakeinoja toiminnanharjoittaja ja työntekijät ovat ottaneet käyttöön (omavalvonta).

Muualla verkossa

Terveydensuojelu (Valvira)

Legionellabakteerit vesijärjestelmissä (THL)

Lisätietoa

Ilmoitukset ja hakemukset

Julkaisut ja raportit

Maksut

Oulun seudun ympäristötoimen ohjeet

Valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon henkilökunnan yhteystiedot

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.