Terveydensuojelu

Oulun seudun ympäristötoimi valvoo toimialueellaan sijaitsevien terveydensuojelulain 13 §:n mukaisten kohteiden terveydellisiä oloja. Terveydensuojelun lähtökohtana on selvittää, aiheutuuko toiminnasta terveyshaittaa tai esiintyykö kohteessa sellaisia tekijöitä tai olosuhteita, joiden takia terveyshaittaa voi syntyä. Näitä ovat mm. ilmanvaihto, pintamateriaalit, akustointi ja äänieristys, WC-tilojen riittävyys ja kunto sekä siivousvälineiden säilytys- ja huoltotilat. Ominaisuuksien riittävyys ja soveltuvuus perustuvat huoneistossa oleskelevien määrään.

Ilmoitusvelvollisuus ja omavalvonta

Terveydensuojelulain 13§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee toimintoja, laitoksia tai huoneistoja, joiden vaikutuspiirissä on paljon ihmisiä tai erityisryhmiä, kuten lapsia tai vanhuksia sekä toimintoja, joiden hygieenisille oloille on asetettava erityisiä velvoitteita. Terveydensuojelulain 2 §:n mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus tunnistaa toimintaan liittyvät riskit, seurata niihin vaikuttavia tekijöitä ja estää terveyshaittojen synty, omavalvonta.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä Oulun seudun ympäristötoimeen terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Toiminnanharjoittajan on suositeltavaa laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma, joka on kaikkien luettavissa, käytettävissä ja hyödynnettävissä toiminnan ylläpitämisessä sekä kehittämisessä. Kirjallinen omavalvontasuunnitelma on hyvä työkalu myös henkilökunnan perehdyttämisessä. Omavalvontaohje linkkinä.

Ilmoitusvelvollisuus ja omavalvontavelvoite koskevat seuraavia toimintoja:

 • majoitusliike
 • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila
 • sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta
 • päiväkoti, kerho, lasten ja nuorten käyttämä tila
 • esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antava oppilaitos ja opetuksen järjestämispaikka
 • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö (tehostettu tai ympärivuorokautinen palveluasumisyksikkö, lastenkoti)
 • vastaanottokeskus
 • solarium, tatuointiliike ja kauneushoitola sekä muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
 • huoneisto tai laitos, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Toiminnan olennaisesta muuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Ilmoituksen saavuttua Oulun seudun ympäristötoimeen, ilmoitus käsitellään ja ilmoituksen tekijälle annetaan todistus ilmoituksen vastaanottamisesta. Käsittelystä peritään ympäristötoimen johtokunnan hyväksymän taksan mukainen maksu. Ilmoitus on tehtävä myös tiloja tai toimintaa koskevista oleellisista muutoksista sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Suunnitelmallinen valvonta

Käsittelyn jälkeen ilmoitetut toiminnat tulevat suunnitelmallisen valvonnan piiriin. Tiloja ei tarkasteta aikaisempaan tapaan heti toiminnan alettua, vaan tarkastukset tehdään kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.  Ensimmäinen tarkastus on maksullinen suunnitelmallinen tarkastus ja tarkastusajankohta sovitaan erikseen toiminnanharjoittajan tai tämän edustajan kanssa.

Alkutarkastuksen jälkeen terveydensuojelulain mukaiset kohteet tarkastetaan Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaan. Esimerkiksi koulut, oppilaitokset ja päiväkodit tarkastetaan pääsääntöisesti kolmen vuoden välein ja lastenkodit pääsääntöisesti kahden vuoden välein. Tarvittaessa kohteissa voidaan käydä useamminkin esimerkiksi asiakasvalituksen tai ilmenneen sisäilmaongelman vuoksi. Valvontasuunnitelmasta löytyy terveydensuojelulain mukaisten kohteiden tarkastustiheydet.

Oulun seudun ympäristötoimi on laatinut perustamisohjeita terveydensuojelulain mukaisten tilojen suunnitteluun.

 

 

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.