Toimimme resurssiviisaasti

Kuva, painopiste 2. Toimimme resurssiviisaasti

Toimimme resurssiviisaasti - tavoitteet

 1. Tehokas energiankäyttö
 2. Hiilineutraali energiantuotanto
 3. Toimiva kiertotalous
   

Tehokas energiankäyttö - toimenpiteet

 • Kaupungin omaa energiankulutusta vähennetään vähintään 10,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2014 tasosta kunta-alan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti.
 • Hukkaenergian käyttöä lisätään ja hyödyntämismahdollisuudet huomioidaan jo aluesuunnittelussa.
 • Kaupungin kiinteistöjen ominaiskulutusta pienennetään ja varmistetaan energiatehokkuusinvestointien toteutuminen.
 • Kiinteistöjen ja vuokra-asuntojen energiankulutuksen vähentämisessä hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja.
 • Kuntalaisille ja yrityksille tarjotaan neuvontaa ja ohjausta rakentamisen, rakennusten käytön ja huollon energiatehokkuudesta ja elinkaarikestävyydestä.
   

Hiilineutraali energiantuotanto - toimenpiteet

 • Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään lisäämällä uusiutuvien energialähteiden osuutta ja uusia energian tuotantomuotoja.
 • Turpeen käyttöä vähennetään suunnitellusti huoltovarmuus huomioiden. Turpeen käytöstä luopumisesta laaditaan erillinen suunnitelma vuoden 2020 aikana.
 • Hajautetun energiantuotannon mahdollisuuksia lisätään. Kannustetaan pienenergian tuotantoon ja edistetään kaksisuuntaista energiantuotantoa.
 • Jätteenkäsittelytoiminnoista syntyvää biokaasua hyödynnetään täysimääräisesti.
 • Uusiutuvan energian käytön osuutta kaupungin omissa kiinteistöissä lisätään.
   

Toimiva kiertotalous - toimenpiteet

 • Kiertotalouden tiekartta laaditaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Tiekartasta valitaan toteutettavat toimenpiteet vuosille 2021–2026.
 • Kaavoituksella luodaan edellytykset ylijäämämassojen ja uusiomateriaalien käyttöön. Suunnittelun perusteena käytetään massataloustarkasteluun ja päästölaskentaan perustuvaa vaihtoehtovertailua.
 • Rakentamisen ja ylläpidon materiaalitehokkuutta parannetaan.
 • Ylijäämämassojen hyödyntämistä ja purkumateriaalien uudelleenkäyttöä tehostetaan. Maamassojen hallinta vastuutetaan ja hankkeiden välistä massakoordinointia kehitetään.
 • Osallistutaan yhteistyöprojekteihin, joissa luodaan kiertotaloutta edistävää liiketoimintaa ja verkostoja.