Tupakka ja nikotiinivalmisteet

Tupakkatuotteet ja nikotiininesteet

Oulun seudun ympäristötoimi valvoo tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten toteutumista alueellaan. Kuntien tehtävät sisältävät muun muassa tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupien sekä tukkumyynti-ilmoitusten käsittelyn.

Valvira valvoo tupakkalain alaisten tuotteiden markkinointikiellon noudattamista yhdessä kuntien kanssa ja antaa tarvittaessa tulkintaohjeita yleisten toimintaperiaatteiden ja yhtenäisen valvontakäytännön aikaansaamiseksi koko maassa. Valviran tehtäviin kuuluu myös tupakkalain alaisten tuotteiden myynnin valvonta muun muassa niiltä osin kuin se koskee tupakkatuotteiden koostumusta, laadunvalvontaa ja pakkausmerkintöjä.

Työsuojeluviranomainen valvoo tupakkalain noudattamista työpaikoilla ja poliisi julkisissa yleisötilaisuuksissa. Tulli valvoo puolestaan tupakkatuotteiden maahantuontia.

Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä altistumiselta niiden savulle.

Nikotiinivalmisteet

Nikotiinivalmisteita saa myydä apteekkien yms. lisäksi tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla sekä ravitsemisliikkeissä myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella.

Muualla verkossa

Luettelo nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntipaikoista (Fimea)

Nikotiinivalmisteet (Terveyskirjasto)

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti (Valvira)

Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma (Valvira)

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemus (Valvira)

Lainsäädäntöä

 • Lääkelaki 395/1987
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä 593/2016
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä 591/2016
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten jäljitettävyydestä ja turvaominaisuuksista 290/2019
 • Tupakkalaki 549/2016

Lisätietoa

Ilmoitukset ja hakemukset

Maksut

Valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.