Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista. Ennen myynnin aloittamista toiminnanharjoittajan täytyy

 • laatia omavalvontasuunnitelma tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiin
 • hakea tunnistekoodit tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin
 • hakea vähittäismyyntilupaa
 • saada lupa vähittäismyyntiin 

Vähittäismyyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineiden osalta toiminnanharjoittajan kotikunnalta. Lupa on myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtainen.

Lupahakemus ja ohjeet sen täyttämiseen (sekä sähköinen että tulostettava paperiversio) löytyvät Valviran sivuilta. Hakemuksen liitteenä on toimitettava tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma. Omavalvontaopas ja omavalvontasuunnitelmamalli löytyvät Valviran sivulta.

Hakemuksen käsittelystä peritään maksu. Lisäksi myyntiluvan haltijalta peritään myynnin valvonnasta ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu.

Vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava etukäteen kunnalle lupahakemuksessa ilmoitetun toiminnan muuttamisesta ja myynnin lopettamisesta. Muutosilmoituksen ja myynnin lopettamisilmoituksen voi tehdä Valviran sivuilla olevalla ladattavalla ja tulostettavalla lomakkeella.

Nikotiininesteiden myynti

Toiminnanharjoittaja, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä sen jälkeen, kun

 • hän on tehnyt luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta
 • toimittanut kunnalle päivityksen luvan myöntämisen edellytyksenä olevista tiedoista (omavalvontasuunnitelma, tuotteiden sijoittelu sekä selvitys myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista).

Valviran sivuilta löytyy ilmoituslomake nikotiininesteiden vähittäismyyntiin. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu. 

Tukkumyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus myyntipaikan sijaintikunnalle. Yksinkertaisin tapa on tehdä ilmoitus sähköisesti Valviran sivuilla. Oulun seudun ympäristötoimeen on ilmoitettava etukäteen toiminnan muuttamisesta sekä toiminnan lopettamisesta.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyyjä ei tarvitse vähittäismyyntilupaa, ellei hän myy tuotteita suoraan kuluttajalle.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti-ilmoituksen käsittelystä peritään maksu.

Tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmä ja tunnistekoodit 

Tupakkalain jäljitettävyysjärjestelmää koskeva sääntely tuli voimaan porrastetusti 20.5.2019 alkaen. Jäljitettävyysjärjestelmästä on säädetty EU:n tupakkatuotedirektiivissä (2014/40/EU) ja sen tarkoituksena on ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa.  

Käytännössä jäljitettävyysjärjestelmän toimeenpano edellyttää, että kaikki tupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvat hakevat tunnistekoodeja, jotka mahdollistavat yritysten ja toimipaikkojen tunnistamisen. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistekoodit on oltava savukkeiden ja kääretupakkatuotteiden toimitusketjuun osallistuvilla. Tukku ei voi myydä savukkeita ja kääretupakkaa vähittäismyyntiluvan haltijalle, jolta puuttuvat jäljitettävyysjärjestelmän toimintaan tarvittavat tunnistekoodit. 

Tupakkatuotteiden vähittäismyyjien on haettava tunnistekoodeja sekä toimijalle (talouden toimijan tunnistekoodi) että toimipaikalle (toimintayksikön tunnistekoodi). Ohjeet tunnistekoodien hakemiseen löytyvät ID Issuer Suomi -sivuilta.

Muualla verkossa

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemus (Valvira)

Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma (Valvira)

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti (Valvira)

Lisätietoa

Ilmoitukset ja hakemukset

Maksut

Valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon henkilökunta

Lainsäädäntöä

 • Lääkelaki 395/1987
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyynnistä 593/2016
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä 591/2016
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten jäljitettävyydestä ja turvaominaisuuksista 290/2019
 • Tupakkalaki 549/2016

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.