Tupakointikiellon hakeminen

 

Tupakointiin liittyvät haitta- ja häiriötilanteet on aina suositeltavaa pyrkiä ratkaisemaan ensisijaisesti sovinnollisesti keskustelemalla ja sopimalla tupakoinnin pelisäännöistä, esimerkiksi osoittamalla sallittu tupakointipaikka yhtiön piha-alueella. Taloyhtiön hallitus voi päättää tupakointipaikan sijainnista. Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Valvira ovat painottaneet, että viranomaisen määräämään tupakointikieltoon kannattaa turvautua vasta silloin, jos tupakoinnin aiheuttamaa haittaa ei taloyhtiössä muutoin saada ratkaistua.

Taloyhtiöt voivat hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoparvekkeille, huoneistojen käytössä oleville pihoille sekä sisälle huoneistoihin. Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet ohjeet, jotka opastavat taloyhtiöitä tupakointikieltojen hakemisessa ja yhdenmukaistavat asian viranomaiskäsittelyä valtakunnan tasolla.

Ohjeet, tupakointikiellon hakemuslomake ja lisätietoja on saatavissa seuraavasti:

Hakemusten käsittelystä peritään maksu ympäristötoimen maksutaksan mukaisesti.

Muualla verkossa

Tupakointikieltohakemus (Isännöintiliitto)

Tupakointikieltohakemus (Kiinteistöliitto)

Tupakointikieltohakemus (Valvira)

Lisätietoa

Maksut

Ympäristöterveydenhuollon henkilökunnan yhteystiedot

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.