Tupakointikiellon hakeminen

Vuoden 2017 alusta voimaantulleen tupakkalain säännöksen myötä taloyhtiöt voivat hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoparvekkeille, huoneistojen käytössä oleville pihoille sekä sisälle huoneistoihin. Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet ohjeet, jotka opastavat taloyhtiöitä tupakointikieltojen hakemisessa ja yhdenmukaistavat asian viranomaiskäsittelyä valtakunnan tasolla.

Ohjeet, tupakointikiellon hakemuslomake ja lisätietoja seuraavilta sivuilta:

Isännöintiliitto

Valvira

Kiinteistöliitto

Tupakointiin liittyvät haitta- ja häiriötilanteet on aina suositeltavaa pyrkiä ratkaisemaan ensisijaisesti sovinnollisesti keskustelemalla ja sopimalla tupakoinnin pelisäännöistä, esimerkiksi osoittamalla sallittu tupakointipaikka yhtiön piha-alueella. Taloyhtiön hallitus voi päättää tupakointipaikan sijainnista. Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Valvira ovat painottaneet, että viranomaisen määräämään tupakointikieltoon kannattaa turvautua vasta silloin, jos tupakoinnin aiheuttamaa haittaa ei taloyhtiössä muutoin saada ratkaistua.

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan ja ympäristötoimen käsittelemistä hakemuksista peritään maksu taksan mukaisesti.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.