Usein kysytyt kysymykset jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella

Sain kirjeen ympäristötoimelta, mitä pitää tehdä?

Kiinteistöillä, joilla ei muodostu jätevesiä (esim. käytöstä poistuneet kiinteistöt) tai kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymä, ei ole uudistuksen tarvetta. Vähäisiäkään jätevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön tai ojaan.

Jos jätevesiviemäri on lähellä, onko viemäriin pakko liittyä?

Jos kiinteistö ei ole toiminta-alueella ja taajama-alueella, kiinteistöllä ei ole liittymisvelvollisuutta.

Toiminta-alueen ulkopuolella ympäristönsuojeluviranomainen kehottaa ensisijaisesti kiinteistönomistajia 300 m sisällä viemäriverkostosta liittämään kiinteistö viemäriverkostoon jätevesien käsittelyn toimivuuden ja kustannusten näkökulmasta.

Rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee hyväksyttävän jätevesien käsittelyjärjestelmän maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupakäsittelyssä.

 

Mistä saan tietää, voinko liittyä viemäriin?

Tilaamalla liitoslausunnon Oulun Veden nettisivuilta sähköisesti. On hyvä varautua 1–2 viikon käsittelyaikaan. 

Kuka määrää, pitääkö liittyä vai ei?

Oulun seudun ympäristötoimi.

Paljonko liittyminen maksaa?

Haja-asutusalueella liittymismaksun hinta määräytyy kokonaiskerrosalan mukaan. Lisätietoja Oulun Veden sivulta.

Kiinteistöt vastaavat kiinteistöpumppaamoiden ja taloviemäreiden rakentamisen kustannuksista. 

Miten prosessi etenee?

Kun haluat liittyä viemäriverkostoon, tilaa ensin liitoslausunto. Liitoslausunnossa on ohjeet liittymistä varten. Kun olet saanut liitoslausunnon sähköpostiin, tilaa liittymissopimus. Liittymissopimus lähetetään paperisena postitse allekirjoitettavaksi. Palautettuasi liittymissopimuksen allekirjoitettuna Oulun Vedelle voit tilata liitostyön runkoviemäriin alueen putkimestarilta. Muut työt voit teettää valitsemallasi urakoitsijalla.

Millä edellytyksillä voin liittyä toiminta-alueen ulkopuolelta viemäriverkostoon?

Toiminta-alueen ulkopuolelta voi yleensä liittyä omalla viemärillä Oulun Veden verkostoon. Liittymistä harkitsevan on syytä tilata liitoslausunto

Jos asukas rakentaa ensin kiinteistökohtaisen järjestelmän ja myöhemmin alueelle tulee viemäri, onko siihen pakko liittyä?

Vesihuoltolain mukaisella vahvistetulla toiminta-alueella ja taajama-alueella on pakko liittyä. Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta. Vapautuksen kriteerit ovat hyvin tiukat.

Lähistöllä on useampia kiinteistöjä, eikö Oulun Vesi rakenna viemäröintiä?

Kiinteistönomistajat voivat yhteistyössä rakentaa oman viemärin Oulun Veden verkostoon esitettyyn liitoskohtaan. Asiakkaan voi ohjata tekemään viemäröintihanke-ehdotuksen. Hanke-ehdotukset toimitetaan osoitteeseen: oulunvesi@ouka.fi, tai postitse Oulun Veden asiakaspalveluun osoitteeseen Oulun Vesi/Asiakaspalvelu, PL 35, 90015 Oulun kaupunki.

Hanke-ehdotuksessa olisi hyvä esittää seuraavat tiedot:

-alustava selvitys liittymishalukkuudesta

-viemäröitävät kiinteistöt esitetään kartalla

-hankkeen paikallisen yhteyshenkilön yhteystiedot

Alueella on käynnistymässä viemäröintihankkeen suunnittelu. Tarvitseeko ympäristötoimelle toimittaa ”todistusta” hankkeesta?

Asiakas ei tarvitse erillistä todistusta. Kiinteistönomistajan tulee hakea poikkeamislupaa ympäristönsuojelulain jätevesien käsittelyvaatimuksista ja mainita hakemuksessa tulossa olevasta viemäröintihankkeesta.

Kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä, tarvitseeko soittaa ympäristötoimeen?

Ei tarvitse. Jätevesiselvitys tulee kuitenkin olla kiinteistöllä. Vähäisiäkään jätevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön tai ojaan. Kuivakäymälän tulee olla tiivis ja jäte kompostoida.

Kiinteistöllä ei muodostu jätevesiä, tarvitseeko soittaa ympäristötoimeen?

Ei tarvitse.

Kenellä on vastuu jätevesijärjestelmän asianmukaisuudesta?

Kiinteistön omistajalla/haltijalla.

Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella, onko liityttävä viemäriin?

Pääsääntöisesti kyllä.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.