Vanhat julkaisut

Julkaisut aukeavat pdf-tiedostoina.

4/2004 Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkartoitus Oulussa v. 2004.
3/2004 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2003.
2/2004 Oulun pesimälinnusto -kirja.
1/2004 Kestävän kehityksen seurantaraportti 2003.
   
3/2003 Ympäristölautakunnan vuosikertomus 2002.
2/2003 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2002.
1/2003 Kestävän kehityksen seurantaraportti 2002.
   
6/2002 Paikallisagenda (Uusia tuulia kestävän kehityksen  ohjelmiin -ohje).
5/2002 Ympäristölautakunnan vuosikertomus 2001.
4/2002 Oulun ympäristön tila 2001.
3/2002 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2001.
2/2002 Ravintoloiden tarjoilutilojen ilmanvaihdon toimivuus uuden tupakkalain nojalla.
1/2002 Kestävän kehityksen seurantaraportti 2001.
   
5/2001 Oulu kasvaa kestävästi.
4/2001 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2000.
3/2001 Oulun kaupungin jätekatsaus 1999-2000. Yhdyskuntajäte.
2/2001 Ympäristölautakunnan vuosikertomus 2000.
1/2001 Kestävän kehityksen seurantaraportti 2000.
   
6/2000 Oulun kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990 ja 1997.
5/2000 Oulun ilmanlaatu. Männynneulasten rikkipitoisuus ja vauriokartoitus 1999 ja 2000.
4/2000 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1999.
3/2000 Ympäristölautakunnan vuosikertomus 1999.
2/2000 Oulun koulujen ja päiväkotien sisäilmaston kartoitus.
1/2000 Yhteenveto kestävän kehityksen toimintaohjelman toteutuksesta 1999.
   
4/1999 Koulu ja kestävä kehitys.
3/1999 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1998.
2/1999 Ympäristölautakunnan vuosikertomus 1998.
1/1999 Oulujoen suiston luonnonolot. Kirjallisuusselvitys.
   
4/1998 Oulun ilmanlaatu. Sammalten raskasmetallipitoisuudet 1997-1998.
3/1998 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1997.
2/1998 Oulun seudun auto- ja korjaamoalan jäteopas.
1/1998 PKT-yritysten ympäristöasioiden hoito. Toimialakohtaisia selvityksiä Oulussa 1996 - 1997.
   
5/1997 Oulun kaupungin linnustolaskennat 1990 - 1996.
4/1997 Oulun ympäristön tila 1997.
3/1997 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1996.
2/1997 Selvitys päiväkodeissa ja ala-asteen kouluissa tarjottavien ruokien suolapitoisuudesta 1994 - 1996.
1/1997 Oulun ympäristön vesistöjen kalojen elohopeapitoisuuden seuranta vuosina 1995 - 96 ja yhteenveto Oulun ympäristöstä pyydettyjen ja Oulussa kaupan pidettyjen petokalojen elohopeapitoisuuksista vuosina 1995 - 96.
   
5/1996 Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkartoitus 1996.
4/1996 Ympäristönsuojelulautakunta - ympäristönsuojelu-lautakunta kymmenen vuotta.
3/1996 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1995.
2/1996 Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä. Järviseurannan viisivuotiskatsaus 1991- 1995.
1/1996 Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelma.
   
4/1995 Arvio Oulun kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 1994.
3/1995 Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1994.
2/1995 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1994.
1/1995 Maasto-opetuskohteita Oulun kouluille ja päiväkodeille.
   
6/1994 Valmisruokien ja leipien suolapitoisuus sekä pakkausmerkinnät Oulussa ja lähikunnissa 1994.
5/1994 Oulun ilmanlaatu. Männynneulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus 1994.
4/1994 Ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 1997.
3/1994 Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1993.
2/1994 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1993.
1/1994 Ympäristötietoa Oulun seudun asukkaille.
   
5/1993 Uppopaistorasvatutkimus 1993.
4/1993 Tölkkisäilykkeiden raskasmetallitutkimus 1993.
3/1993 Oulun ympäristön tila 1993.
2/1993 Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1992.
1/1993 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1992.
   
4/1992 Hietasaaren alueen maankäyttö. Ympäristövaikutusten arviointi.
3/1992 Oulun ilmanlaatu. Sammalien raskasmetallipitoisuudet 1992.
2/1992 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1991.
1/1992 Pilpasuon alueen luonto. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma.
   
6/1991 Oulun ilmanlaadun kehitys 1979-1990.
5/1991 Oulun kaupungin maisema- ja maa-ainesselvitys.
4/1991 Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1991.
3/1991 Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkartoitus 1991.
2/1991 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1990.
1/1991 Oulun ympäristömeluselvitys.
   
2/1990 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1989.
1/1990 Ympäristösuojelutietoa oululaisille.
   
6/1989 Oulun ilmanlaatu. Neulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus 1989.
5/1989 Ympäristönsuojelun perusohjelma. Osa 2. Tavoitteet ja toimenpiteet.
4/1989 Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 2.
3/1989 Oulun suuret ja erikoiset puut.
2/1989 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1988.
1/1989 Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa 1. Ympäristöntila.
   
3/1988 Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1987.
2/1988 Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1.
1/1988 Oulun ilmanlaatu. Päästökartoitus 1987.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.