Vesistöt ja vesiensuojelu

Oulun edustan merialue on matalaa ja muodostuu suojaisista lahdista sekä Hailuodon takaisesta syvemmästä avomerestä. Merialueelle on ominaista alhainen suolapitoisuus ja pitkä jääpeitteinen kausi.

Rannikko on Oulun seudulla melko avoin ja yksittäisiä saaria on vähän. Alueella on kahdeksan Perämereen laskevaa jokea. Näistä suurimmat joet ovat Oulujoki ja Kiiminkijoki. Kiiminkijoessa on kaikkiaan 75 koskea ja joki kuuluu sivu-uomineen Natura 2000 -alueeseen. Tutustu Oulun seudun ympäristötoimen toimialueen Natura 2000 -kohteisiin ympäristöhallinnon nettisivuilla

Tyyni järvi.

 

Vesiensuojelun valtakunnalliset suuntaviivat määritellään valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 (pdf) ja Suomen Itämeren suojeluohjelmassa (pdf).

Vesiensuojelun tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä vuonna 2015. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueelle on laadittu vesienhoitosuunnitelma toimenpideohjelmineen tavoitetilan saavuttamiseksi. Vesienhoidon toimenpiteiden toteuttaminen tapahtuu alueellisen toteutusohjelman mukaisesti.

Merenhoidossa tavoitteena on hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä.

Muualla verkossa

Natura 2000 -alueet Pohjois-Pohjanmaalla (ymparisto.fi)

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma (ymparisto.fi)

Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö (ymparisto.fi) 

Vesikartta: vesien tila -palvelu (SYKE)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.