Vesistöt ja vesiensuojelu

Vesiensuojelun valtakunnalliset suuntaviivat määritellään valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 ja Suomen Itämeren suojeluohjelmassa.

Vesiensuojelun tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä vuonna 2015. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueelle on laadittu vesienhoitosuunnitelma toimenpideohjelmineen tavoitetilan saavuttamiseksi. Vesienhoidon toimenpiteiden toteuttaminen tapahtuu alueellisen toteutusohjelman mukaisesti.

Merenhoidossa tavoitteena on hyvän tilan saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä.

Oulun edustan merialue on matalaa ja muodostuu suojaisista
lahdista sekä Hailuodon takaisesta syvemmästä avomerestä.
Merialueelle on ominaista alhainen suolapitoisuus
ja pitkä jääpeitteinen kausi.

Rannikko on Oulun seudulla melko avoin ja yksittäisiä
saaria on vähän. Alueella on kahdeksan Perämereen laskevaa jokea. Näistä suurimmat joet ovat Oulujoki ja Kiiminkijoki. Kiiminkijoessa on kaikkiaan 75 koskea ja joki kuuluu sivu-uomineen Natura 2000 -ohjelmaan.

 

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Kansalaisten luontohavaintoja merialueilta kaivataan