Yleinen ilmoitusmenettely

Yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely ja se koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Ilmoitusmenettelyyn kuuluville toiminnoille ei pääsääntöisesti haeta ympäristölupaa, mutta esimerkiksi pohjavesialueella oleva toiminta tarvitsee aina ympäristöluvan.

Yleiseen ilmoitusmenettelyyn kuuluvat toiminnot, jotka kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee:

 • Sahalaitokset (vähintään 20 000 msahatavaraa vuodessa)
 • Vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastot (varastointitilavuus on vähintään 100 m3 mutta alle 1 000 m3)
 • Elintarvike- ja rehuteollisuuden laitokset, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle
 • Osa aiemmin ympäristöluvan vaatineista eläinsuojista 
 • Linja-auto- ja työkonevarikot
 • Pienet ampumaradat
 • Kiinteät eläintarhat tai huvipuistot

Löydät tarkemman listan ilmoitusmenettelyyn kuuluvista toiminnoista ympäristönsuojelulain liitteestä 4.

Uusi toiminta

Jätä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Jos ilmoitus on puutteellinen, voit täydentää sitä yhden kerran viranomaisen asettamassa määräajassa. Jos et täydennä ilmoitusta  asetetussa määräajassa tai ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, viranomainen jättää ilmoituksen tutkimatta etkä saa aloittaa toimintaa. Riittävät tiedot sisältävästä ilmoituksesta tehdään päätös. Asian käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

Voit aloittaa toiminnan, kun viranomainen on tehnyt ilmoituspäätöksen ja antanut luvan toiminnan aloittamiseen. Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä 120 vuorokauden kuluessa, voit aloittaa toiminnan siitä huolimatta omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Vanha toiminta, jolla on jo ympäristölupa

Jos toiminnalla on ympäristölupa, voit jatkaa toimintaa myönnetyn ympäristöluvan mukaan. Jos toiminta muuttuu olennaisesti tai voimassa olevaa ympäristölupaa on tarpeen muuttaa, sovelletaan tällöin ilmoitusmenettelyä.

Toimi näin

Täytä ilmoitus ensisijaisesti ympäristönsuojelun sähköisessä asiointipalvelussa. Voit täyttää  ilmoituksen itse tai valtuuttaa siihen toisen henkilön, esimerkiksi konsultin. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista palveluun. Kun olet kirjautunut asiointipalveluun, valitse kohta Ympäristöluvat – Luo uusi ­­­– Ympäristövalvonta ja tämän jälkeen valitse listasta "Yleinen ilmoitusmenettely". 

Siirry sähköiseen asiointipalveluun.

Voit toimitta ilmoituksen liitteineen myös postitse Oulun seudun ympäristötoimeen

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto(at)ouka.fi.

Ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet löydät ympäristöhallinnon verkkosivuilta:

Muualla verkossa

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely (ymparisto.fi)

Ympäristönsuojelulaki 527/2014: Yleinen ilmoitusmenettely 115 a § (Finlex)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista 138/2019 (Finlex)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.