Ympäristölupa

Kivenmurkauslaitos työn touhussa. Murskaus vaatii ympäristöluvan.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa. Luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin ja nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen ympäristönsuojelusta, joissa on määritelty lupavelvolliset toiminnot.

Oulun seudun ympäristötoimen toimialueella ympäristöluvan käsittelee toiminnan luonteesta ja laajuudesta riippuen joko Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) tai Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta. Mikäli hakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, käsittelystä peritään maksu Oulun seudun ympäristötoimen taksan mukaisesti.

Suosittelemme, että olette yhteydessä ympäristötoimeen ennen ympäristölupahakemuksen jättämistä. Katso ympäristönsuojelun henkilökunnan yhteystiedot ja toimenkuvat. Lupaprosessi on monivaiheinen ja käsittelyaika on useita kuukausia. Ympäristölupahakemus on syytä toimittaa hyvissä ajoin, sillä toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin ympäristölupa on lainvoimainen. Luvan käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu lupahakemus.

Vireille tulleesta hakemuksesta kuulutetaan julkisesti 30 päivän ajan yleisessä tietoverkossa. Tänä aikana asianosaisilla on mahdollisuus antaa muistutuksia ja mielipiteitä hakemuksessa esitetystä toiminnasta. Tutustu tarkemmin ympäristöluvan käsittelyvaiheisiin ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Toimi näin

Toimita ympäristölupahakemus liitteineen Oulun seudun ympäristötoimeen. Ympäristönsuojeluasetuksen 3­–7 §:ssä on määrätty lupahakemuksen sisällöstä ja siihen liitettävistä asiakirjoista. Löydät hakemuslomakkeet liitteineen ja täyttöohjeineen ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Ympäristöluvan ja maa-ainesluvan yhteiskäsittely

Samaa ottamishanketta koskeva maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan yhdellä lupapäätöksellä. Toistaiseksi yhteislupahakemus on jätettävä kahdella eri hakemuslomakkeella, jotka tulee toimittaa samanaikaisesti Oulun seudun ympäristötoimelle.

Yhteislupakäsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä. Lupahakemuksen sisältöön ja lupaharkintaan, luvan myöntämisen edellytyksiin ja lupamääräyksiin sovelletaan erikseen maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisia aineellisia säännöksiä. Yhteislupapäätöksen voimassaolo määräytyy maa-aineslain mukaisesti.

Lue lisää maa-ainesluvasta.

Muualla verkossa

Miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet (Ymparisto.fi)

Ympäristölupa (Ymparisto.fi)

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 (Finlex)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Kuulutukset

Viralliset kuulutukset ja ilmoitukset

Valitse kuulutuslajiksi ympäristö ja paina Etsi. Mikäli kuulutuksessa on liitteitä, pääset katsomaan niitä painamalla oikeassa laidassa Liitteet -sarakkeessa olevaa numeroa. 

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.