Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa. Luvan tarpeesta on määrätty ympäristönsuojelulaissa ja valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta.

Ympäristöluvan käsittelee Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta tai Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristölupahakemus toimitetaan kolmin kappalein luvan käsittelevälle viranomaiselle. Asetuksen 3-7 §:ssä on määrätty lupahakemuksen sisällöstä ja siihen liitettävistä tiedoista. Myös ympäristöluvallisen toiminnan muuttaminen ja määräaikaisen luvan uudistaminen vaativat hakemuksen tekemisen.

Lupaprosessi on monivaiheinen, joten lupahakemus on syytä toimittaa hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Käsittelyaika on useita kuukausia. Luvan käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu lupahakemus. Vireillä olevasta lupahakemuksesta tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä yleisessä tietoverkossa, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus sanoa mielipiteensä tai muistutuksensa lupahakemuksessa esitetystä toiminnasta. 

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Yhteydenotot ensisijaisesti sen tarkastajan numeroon, jonka toimenkuvaan asia kuuluu.
Sähköposti etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.

Ympäristönsuojelun neuvonta ja -valvontapuhelin p. 044 703 6790, arkisin klo 9-15.

Ympäristötoimen sähköpostia ymparisto(at)ouka.fi luetaan työpäivisin virka-aikana.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.