Ympäristölupa

Kivenmurkauslaitos työn touhussa. Murskaus vaatii ympäristöluvan.

Tarvitset ympäristöluvan toiminnalle, joka voi aiheuttaa terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien alueella ympäristöluvat käsittelee toiminnan luonteesta ja laajuudesta riippuen

Ota yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimeen, ennen kuin jätät ympäristölupahakemuksen. Ympäristötoimi neuvoo sinua hakemuksen kanssa ja sen suhteen, kumpi on toimivaltainen viranomainen käsittelemään hakemuksesi. Katso ympäristönsuojelun henkilökunnan yhteystiedot ja toimenkuvat.

Huomioithan, että lupaprosessi on monivaiheinen ja käsittelyaika on useita kuukausia. Toimita hakemus hyvissä ajoin, sillä et saa aloittaa toimintaa ennen kuin ympäristölupa on lainvoimainen. Luvan käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu lupahakemus. Tutustu ympäristöhallinnon verkkosivuilla tarkemmin hakemuksen tekemiseen ja sen käsittelyvaiheisiin.

Hakemuksen käsittelystä peritään maksu Oulun seudun ympäristötoimen hinnaston mukaan.

Toimi näin

Toimita ympäristölupahakemus ja tarvittavat liitteet Oulun seudun ympäristötoimeen:

Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Ympäristöluvan ja maa-ainesluvan yhteiskäsittely

Samaa ottamishanketta koskeva maa-aines- ja ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan yhdellä lupapäätöksellä. Toistaiseksi yhteislupahakemus on jätettävä kahdella eri hakemuslomakkeella, jotka tulee toimittaa samanaikaisesti Oulun seudun ympäristötoimelle.

Yhteislupakäsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä. Lupahakemuksen sisältöön ja lupaharkintaan, luvan myöntämisen edellytyksiin ja lupamääräyksiin sovelletaan erikseen maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisia aineellisia säännöksiä. Yhteislupapäätöksen voimassaolo määräytyy maa-aineslain mukaisesti.

Lue lisää maa-ainesluvasta.

Muualla verkossa

Miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet (Ymparisto.fi)

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 (Finlex)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Kuulutukset

Viralliset kuulutukset ja ilmoitukset

Valitse kuulutuslajiksi ympäristö ja paina Etsi. Mikäli kuulutuksessa on liitteitä, pääset katsomaan niitä painamalla oikeassa laidassa Liitteet -sarakkeessa olevaa numeroa. 

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.