Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan lupa. Luvan tarpeesta on määrätty ympäristönsuojelulaissa ja valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta.

Ympäristöluvan käsittelee Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta tai Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristölupahakemus toimitetaan kolmin kappalein luvan käsittelevälle viranomaiselle. Asetuksen 3-7 §:ssä on määrätty lupahakemuksen sisällöstä ja siihen liitettävistä tiedoista. Myös ympäristöluvallisen toiminnan muuttaminen ja määräaikaisen luvan uudistaminen vaativat hakemuksen tekemisen.

Lupaprosessi on monivaiheinen, joten lupahakemus on syytä toimittaa hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Käsittelyaika on useita kuukausia. Luvan käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu lupahakemus. Vireillä olevasta lupahakemuksesta tiedotetaan kuuluttamalla kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä yleisessä tietoverkossa, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus sanoa mielipiteensä tai muistutuksensa lupahakemuksessa esitetystä toiminnasta. 

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Kuulutukset

Viralliset kuulutukset ja ilmoitukset

Valitse kuulutuslajiksi ympäristö ja paina Etsi. Mikäli kuulutuksessa on liitteitä, pääset katsomaan niitä painamalla oikeassa laidassa Liitteet -sarakkeessa olevaa numeroa. 

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.