Ympäristönsuojelumääräykset

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta on 14.6.2017 § 82 hyväksynyt ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaiset Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen, Muhoksen, Limingan ja Tyrnävän kunnan yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ja kumonnut aiemmat kuntakohtaiset määräykset.

Ympäristönsuojelumääräykset on annettu ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi. Määräysten yleisenä tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Määräykset ovat voimassa kaikkien em. kuntien alueella ja koskevat sekä yksityisiä henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä että viranomaisia. Pohjavesialueelle ja rantavyöhykkeelle on annettu erillisiä määräyksiä. Ympäristönsuojelumääräykset koskevat mm. jätevesien käsittelyä, polttoaine- ja kemikaalisäiliöitä, melun ja tärinän torjuntaa sekä ilmansuojelua.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.8.2017.
 

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.