Ympäristönsuojelu­määräykset - Ympäristö ja luonto - Oulun kaupunki

Ympäristönsuojelumääräykset Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain perusteella annettavat ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty Oulun kaupungissa sekä Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen, Muhoksen, Limingan ja Tyrnävän kunnissa.

Ympäristönsuojelumääräykset on annettu ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi. Määräysten yleisenä tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Määräykset ovat voimassa koko kunnan alueella ja koskevat sekä yksityisiä henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä että viranomaisia. Pohjavesialueelle ja rantavyöhykkeelle on annettu erillisiä määräyksiä. Osa määräyksistä koskee ympäristönsuojelumääräysten voimaantulon jälkeen tehtäviä toimenpiteitä.

Ympäristönsuojelumääräykset koskevat mm. jätevesien käsittelyä, polttoaine- ja kemikaalisäiliöitä, melun ja tärinän torjuntaa sekä ilmansuojelua.
 

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.