Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten yleisenä tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelumääräykset koskevat muun muassa jätevesien käsittelyä, polttoaine- ja kemikaalisäiliöitä, melun ja tärinän torjuntaa sekä ilmansuojelua.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on 14.6.2017 § 82 hyväksynyt ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaiset Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen, Muhoksen, Limingan ja Tyrnävän kunnan yhteiset ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräykset ovat astuneet voimaan 1.8.2017 ja ovat voimaan tullessaan kumonneet aiemmat kuntakohtaiset määräykset. Johtokunta valvoo ympäristönsuojelumääräysten noudattamista.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa kaikissa Oulun seudun ympäristötoimen toimialueen kunnissa ja koskevat sekä yksityisiä henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä että viranomaisia. Pohjavesialueelle ja rantavyöhykkeelle on annettu erillisiä määräyksiä. 

Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnan ympäristönsuojelumääräykset (pdf)

Ympäristönsuojelumääräysten perustelut (pdf)

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Ota ensisijaisesti yhteyttä sen tarkastajan numeroon, jonka toimenkuvaan asia kuuluu.
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.

Ympäristönsuojelun neuvonta ja -valvontapuhelimen numero on p. 044 703 6790 ja se palvelee arkisin klo 9-15.

Ympäristötoimen sähköpostia ymparisto(at)ouka.fi luetaan työpäivisin virka-aikana.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.