Uutisia ympäristöohjelmaan

Tervetuloa lukemaan ajankohtaista asiaa Oulun kaupungin ympäristöohjelman toteutumisesta! 

Aiheista kootaan myös uutiskirje, joka ilmestyy noin kahden kuukauden välein. Uutiskirjeen voit tilata kätevästi sähköpostiisi tämän sivun alaosasta löytyvällä tilauslomakkeella. Uutiskirjeeseen 3/2023 saakka jokaisessa numerossa oli oma pääteema, mutta mukana oli aina ajankohtaista asiaa myös muista aiheista. Uutiskirjeestä 4/2023 (kesäkuu) alkaen teemasta on luovuttu.

Uutiskirje korvaa vuosina 2011-2019 ilmestyneen Ilmastostrategiasta käytännön toimiin -katsauksen. Katsaukset ovat edelleen luettavissa Energia- ja ilmastokatsaukset -verkkosivulla.

Uusin uutiskirje on julkaistu 25.8.2023. 

Edellinen uutiskirje on julkaistu 15.6.2023.

Luonto

Uutiskirjeen 5/2021 teemana oli ympäristöohjelman tavoite Monimuotoinen luonto ja vesistöjen hyvä ekologinen tila. Teema toistui myös Uutiskirjeessä 4/2022, jossa käsiteltiin mm. Oulujoen suistoalueella käynnistyvää Helmi-hanketta, kaupungille laadittavaa uutta metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa sekä luonnon monimuotoisuusselvitystä. Luonto oli teemana myös Uutiskirjeessä 4/2020, jolloin mukana oli mm. ajankohtaista tietoa luonnon monimuotoisuuden edistämisestä, vesiensuojelusta ja luonnon merkityksestä oppimisympäristönä.

Kasvamme kestävästi

Yksi ympäristöohjelman neljästä painopisteestä, Kasvamme kestävästi, oli teemana Uutiskirjeessä 5/2020 ja Uutiskirjeessä 3/2021. Molemmissa kirjeissä oli mukana ajankohtaista tietoa maankäytön hankkeista Hartaanselänrannassa, Tahkokankaalla ja Huvilarannatiellä, joissa toteutuu hiiliviisaita ja kiertotalousteemaisia näkökulmia. Lisäksi kirjeissä kerrottiin mm. Työn Taitajat -ohjelmasta.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Uutiskirjeen 1/2021 pääteemana oli ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Uutiskirjeestä löydät jutut vesilaitoksen ja pelastuslaitoksen varautumisesta sekä viherkertoimesta. Lisäksi mukana oli asiaa ympäristötietoisuuden edistämisestä.

Hankkeet

Uutiskirjeessä 7/2020 luotiin katsaus ajankohtaisiin hankkeisiin. Hankkeista Oulun Prikka oli päättynyt, CircVol ja EKAT päättymässä. Uutena olivat alkaneet mm. yritysten hiiliviisautta edistävä CarbonWise ja energiatehokkuuden vertaisarviointiin liittyvä hanke. Uutiskirjeessä kerrottiin lisäksi myös mm. lukioiden ilmastojaksosta.

Energia

Tehokas energiankäyttö on yksi keskeinen Oulun kaupungin ympäristöohjelman tavoite. Uutiskirjeessä 6/2020. Kirjeessä oli juttuja mm. energiatehokkaista uusista avauksista ja pilotoinneista. Lisäksi mukana oli ajankohtaista asiaa mm. kiertotalouden tiekartan etenemisestä. Uutiskirje 4/2021 keskittyi kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toteuttamiseen. Uutiskirjeen 1/2023 teemana oli puolestaan kestävä energiankäyttö. Mukana oli asiaa mm. Kiertokaaren biokaasuinvestoinneista, Oulun Sataman hiilineutraaliustavoitteista sekä energiansäästövinkkejä. 

Ympäristöystävällinen liikkuminen

Uutiskirje 2/2020 päätemana oli ympäristöystävällinen liikkuminen. Mukana oli asiaa niin pyöräilystä, joukkoliikenteestä ja pysäköinnistä kuin kestävästi liikkuvasta Linnanmaastakin. Lisäksi tutustuttiin mm. vähän toisenlaiseen ilmastoasioiden opiskeluun sekä Raksilan energiavisioo

Kiertotalous

Ihka ensimmäisen ympäristöohjelman uutiskirjeen eli Uutiskirjeen 1/2020 pääteemana oli kiertotalous. Mukana oli tietoa mm. kaupungille laadittavasta kiertotalouden tiekartasta, Ruskossa syntyvästä biokaasusta ja Oulun Veden aurinkopaneeleista.

Resurssiviisaus

Uutiskirjeen 3/2022 teemana oli resurssiviisaus. Mukana oli tietoa mm. Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartan verkkosivuista, materiaalin kierrätyksen lisäämisestä sekä hiiliviisaasta yrityskehityksestä.

Ympäristötietoisuus & -vastuullisuus

Uutiskirje 6/2021 ja uutiskirje 1/2022 sisälsivät erityisesti ympäristötietoisuuteen liittyvää asiaa. Mukana oli juttuja mm. hankkeista ja yritysten hiilijalanjälkilaskennasta. Ympäristövastuullisuuden teemaa käsiteltiin uutiskirjeessä 5/2022 sekä uutiskirjeessä 2/2023. Aiheina olivat mm. vesistönsuojeluun keskittyvät kampanjat, ympäristö- ja hiilijalanjäljet huomioivat tapahtumat ja rakennushankkeet sekä kestävän tulevaisuuden opinvirta. 

Terveellinen ja viihtyisä elinympäristö

Uutiskirjeessä 7/2021 oli asiaa melusta ja ilmanlaadusta. Lisäksi mukana oli juttuja mm. vanhusten viikosta, vähäpäästöisestä energiasta ja yhden yrityksen edistymisestä hiiliviisaudessa. Uutiskirjeessä 6/2022 käsiteltiin vuoden 2022 meluselvityksen lisäksi muun muassa kaupungin intensiivisesti käsiteltävien nurmikoiden muuttamista niityiksi sekä ekologista veden käyttöä. Mukana oli myös kestävään kaupunkikehitykseen sekä ympäristökasvatukseen liittyvää asiaa.

Ympäristöohjelman vuosiraportointi

Vuosittain yhden uutiskirjeen aiheena on ympäristöohjelman edellisvuoden toteuma. Uutiskirje 3/2020, Uutiskirje 2/2021, Uutiskirje 2/2022, Uutiskirje 3/2023

Tilaa uutiskirje

Ole hyvä ja täytä alla oleva lomake liittyäksesi postituslistalle. Tähdellä merkitty kenttä on pakollinen. Ennen tilausta voit tutustua tietosuojaselosteeseen.


 
 

Uusin kirje

Kesäkuu 2023

Aiemmat kirjeet teemoittain

Kiertotalous: 1/2020

Resurssiviisaus: 3/2022

Ympäristöystävällinen liikkuminen: 2/2020

Luonto: 4/2020, 5/2021, 4/2022

Kasvamme kestävästi: 5/2020, 3/2021

Energia: 6/2020, 4/2021, 1/2023

Hankkeet: 7/2020

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: 1/2021

Ympäristötietoisuus & -vastuullisuus: 6/2021, 1/2022, 5/2022, 2/2023

Terveellinen ja viihtyisä elinympäristö: 7/2021, 6/2022

Ympäristöohjelman toteuma: 3/2020, 2/2021, 2/2022, 3/2023