Ympäristöohjelman seuranta

Ympäristötilinpäätös

Kaupunkikonsernissa toimialat, liikelaitokset ja kaupungin omistamat yhtiöt vastaavat kukin omalta osaltaan ympäristöohjelman toimeenpanosta. Myös kuntalaisten, yritysten ja muiden toimijoiden rooli ympäristöohjelman toteutuksessa on merkittävä, ilman heidän panostaan ohjelman toteutus jää puolitiehen. Ympäristöohjelman toteutumisen seurannasta ja kehittämisestä vastaa ympäristöohjelman seurantaryhmä, jossa on edustajia kaupungin eri hallintokunnista ja yhtiöistä. Tavoitteiden toteutumista seurataan lautakunnissa ja johtokunnissa säännöllisesti. 

Ympäristöohjelman toteutumista arvioidaan ulkopuolisen arvioitsijan toimesta ohjelman puolivälissä vuonna 2022. Arvioinnin kohteena on ohjelman toteutuksen edistyminen ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Arvioinnin perusteella ohjelmaan tehdään tarvittavat muutokset loppukaudelle.

Ympäristöohjelman raportointi 2020

Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhteenvetoraportilla, joka koostuu useammasta osasta. Numeeristen mittareiden toteutumisesta kerrotaan PowerBi-alustalle laaditussa raportissa ja sitä tukee sanallisista mittareista kertova seurantakatsaus. Raportti käsitellään kaupunginhallituksessa vuosittain. Lisäksi vuoden aikana julkaistaan uutiskirjeitä, joihin kootaan ajankohtaisia ympäristöohjelman toteuttamiseen liittyviä asioita. Ympäristöasioihin liittyvät taloudelliset tunnusluvut raportoidaan kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä.

Lue lisää: 

Ympäristöohjelman seurantakatsaus 2020 (pdf)

Ympäristöohjelman vuosiraportti 2020 (PowerBI) (selattavissa myös alapuolella)