Oulun kaupungin ympäristöohjelma

Oulun kaupungin uusi ympäristöohjelma Kohti hiilineutraalia Oulua on valmisteilla. Ohjelma toteuttaa keväällä 2018 hyväksyttyä kaupunginstrategiaa. 
 
----
 
Vielä tällä hetkellä voimassa oleva aiempi ympäristöohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 12.5.2014 § 231.  Ympäristöohjelma on toteuttamisohjelma kaupunkistrategian strategiselle linjaukselle "Ympäristön kestävyys ja yhdyskuntarakenteen eheys".
 
Ympäristöohjelma sisältää kolme päämäärää, joiden toteuttamiseen ja seurantaan on määritelty tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Päämäärät ovat seuraavat:
 • Eheä yhdyskuntarakenne, kestävä palveluverkko ja liikkumisen kestävyys
 • Energia- ja materiaalitehokkuus
 • Ympäristövastuulliset toimijat
Ympäristöasioiden hyvä hallinto ja kaupungin ympäristökilpailukyvystä huolehtiminen edellyttävät ympäristöjohtamista ja ympäristövastuiden tunnistamista. Ympäristöohjelman taustalla ovat kaupungin strategia sekä kaupungin sitoumukset ja sopimukset ympäristöasioiden edistämiseksi. Sitoumusten taustalla on kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia ja säädöksiä, joiden tavoitteet ja toimenpiteet ovat yhteneviä kaupungin toiminnan kanssa.
 
Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain koko kaupungin toimintaa käsittelevässä ympäristötilinpäätöksessä.
 

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.