Ympäristövalvonta

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta toimii ympäristönsuojeluviranomaisena Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien alueella. Käytännön toiminnasta vastaa johtokunnan alaisuudessa toimiva Oulun seudun ympäristötoimi.

Ympäristönsuojelun valvontatehtäviä hoitavat Oulun seudun ympäristötoimen ympäristötarkastajat. Lisäksi ympäristötarkastajat antavat neuvontaa ja ohjausta ympäristönsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Palautetta ympäristöhaitoista, kuten roskaantuneista alueista, ilmanlaadusta, melusta ja jätevesihaitoista tai muista ympäristöasioista voit antaa Oulun kaupungin palautepalvelun tai ympäristönsuojelun neuvonta- ja palvelupuhelimen (p. 044 703 6790) kautta. Palautetta voit antaa koko Oulun seudun ympäristötoimen toimialueelta. Palautepalvelussa voit merkitä havaintosi kartalle ja sen kautta annetut palauteet välitetään oikealle toimijalle, mikäli ympäristötoimella ei ole toimivaltaa asiaan.

Valvontasuunnitelma

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava säännöllistä valvontaa varten ympäristönsuojelulain sekä jätelain mukaiset valvontasuunnitelmat. Ympäristönsuojelulain valvontasuunnitelma koskee ympäristönsuojelulain mukaisia luvanvaraisia, ilmoituksenvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja. Jätelain valvontasuunnitelma koskee rekisteröidyn jätteen ammattimaisen keräyksen valvontaa sekä jätteiden kansainvälisiä siirtoja.

Ympäristönsuojelu- ja jätelain lisäksi valvontasuunnitelma sisältää myös muiden säädösten mukaisia valvontatehtäviä. Näitä ovat maa-aines-, vesi-, maastoliikenne- ja vesiliikennelain, vesihuolto- ja kemikaalilain sekä merenkulun ympäristönsuojelulain mukaiset valvontatehtävät ja ilmanlaadun seuranta.

Oulun seudun ympäristötoimi on laatinut ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaisen valvontasuunnitelman vuosille 2021–2023. Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt valvontasuunnitelman 28.10.2020 § 108.

Valvontasuunnitelma 2021–2023 (pdf).

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Ympäristönsuojelun neuvonta- ja palvelupuhelin

Ota yhteyttä ensisijaisesti sen tarkastajan numeroon, jonka toimenkuvaan asia kuuluu. 

Ympäristönsuojelun henkilökunnan yhteystiedot

Puhelin 

044 703 6790 (arkisin klo 9-15)

Sähköposti

ymparisto(at)ouka.fi (luetaan työpäivisin virka-aikana)

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.