Ympäristötoimen julkaisut ja raportit

Oulun seudun ympäristötoimi tuottaa julkaisuja, raportteja ja erilaisia ohjeita sekä ympäristönsuojelusta että ympäristöterveydenhuollosta.

Vuosittain ilmestyvät muun muassa Oulun ilmanlaadun mittaustulokset ja toimintakertomus. Ohjeita laaditaan tarpeen mukaan esim. erilaisten kartoitusten ja selvitysten yhteydessä.