Ympäristötoimen valvontasuunnitelmat

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Oulun seudun ympäristötoimi on laatinut ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosille 2020-2024. Suunnitelmaa on päivitetty vuodelle 2024 ja Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt sen 22.11.2023 § 106. Valvontasuunnitelma sisältää elintarvikelain, terveydensuojelulain ja tupakkalain valvontasuunnitelmat.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma

Oulun seudun ympäristötoimi on laatinut ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaisen valvontasuunnitelman vuosille 2024-2026. Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt valvontasuunnitelman 22.11.2023 § 107.

Ympäristönsuojelu- ja jätelain lisäksi valvontasuunnitelma sisältää myös muiden säädösten mukaisia valvontatehtäviä. Näitä ovat maa-aines-, vesi-, maastoliikenne- ja vesiliikennelain, vesihuolto- ja kemikaalilain sekä merenkulun ympäristönsuojelulain mukaiset valvontatehtävät ja ilmanlaadun seuranta.

Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma

Oulun seudun ympäristötoimi on laatinut toimialuetta koskevan eläinlääkintähuollon suunnitelman vuosille 2022–2024. Suunnitelmaa on päivitetty vuodelle 2024 ja Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt sen 13.12.2023 § 116. Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos vastaa eläinlääkintähuollosta Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Oulun, Muhoksen ja Tyrnävän kunnissa.