Ainolan päiväkodin peruskorjaus

Ainolan päiväkoti on arvotettu paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Ainolan päiväkoti kuuluu osaksi Heikinkadun rautatieläisten asuntokorttelikokonaisuutta. Ainolan päiväkotirakennus peruskorjataan 07/2023 - 07/2024 välisenä aikana. Peruskorjaus alkaa, kun Heinätorin uusi päiväkoti valmistuu. Peruskorjauksen suunnittelusta on vastannut Uki Arkkitehdit Oy yhdessä WSP Finland Oy:n kanssa. 

Peruskorjauksessa korjataan koko rakennus piha-alueineen. Ainolan päiväkodin laajuus on n. 1060 brm2 ja tonttialueen koko on 2950 m2.

Kohteesta on laadittu rakennuksen ominaispiirteiden selvitys 2018.