Alakylän koulu

Alakylän koulun 2020 tulipalossa tuhoutuneen A-rakennuksen tilalle rakennetaan korvaava uudisrakennus. Samassa yhteydessä koululle järjestetään uudet riittävän kokoiset keittiö- ja ruokailutilat sekä korjataan myös koulun muita keskeisiä toiminnallisia puutteita. Alakoulu mitoitetaan yhteensä 240 luokka-asteiden 0–6 oppilaalle. Rakennus sijoittuu kauniille joenranta-alueelle ja sen tulee huomioida lähiympäristön arvot ja tuottaa korkeatasoista arkkitehtuuria. Siksi Oulun Tilapalvelut -liikelaitos järjesti tarjous- ja arkkitehtuuri-ideakilpailun koulun kokonaisvastuusuunnittelun hankkimiseksi. Kilpailun voitti alt-arkkitehdit Oy ehdotuksellaan HARJA. Suunnittelutyö on käynnistetty ja rakennustöiden on määrä alkaa syksyllä 2023. Tavoitteena on koulun valmistuminen vuoden 2024 loppuun mennessä. Koulunkäynnin uudessa A-rakennuksessa on määrä alkaa tammikuussa 2025.

Alakylän koulun ratkaisu pohjautuu hankeselvitykseen Kiiminkijoen koulun peruskorjauksesta ja Kiimingin suuralueen peruskoulujen jatkoratkaisuista. Jotta Alakylän koulun palaneen A-rakennuksen korvaavaa uudisrakennusta päästäisiin kaupunginvaltuuston TA2021-päätöksen mukaisesti rakentamaan mahdollisimman pian, on Alakylän koulun osuus hankeselvityksestä tehty erillisenä väliraporttina (18.10.2022). Konsernijaosto on hyväksynyt hankeselvityksen 13.12.2021 eli investointipäätös on tehty. Kouluhankkeen tavoitekustannusarvio on 3.690.000 €.

Oulun kaupunki on päättänyt lisätä rakentamisen monimuotoisuutta edistämällä puurakentamista. Esimerkkiä halutaan näyttää myös kaupungin omissa rakennuksissa. Siksi Alakylän koulun A-rakennus tulee olemaan puurakennus.  Rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä ohjaa tavoite pienemmästä hiilijalanjäljestä ja suuremmasta hiilikädenjäljestä, halu parantaa yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä sekä pyrkimys vähentää lasten kasvuympäristön haitta-aineita.

"Uusi rakennus täydentää olemassa olevan pihapiirin. Rakennuksen mittakaava, kattomuoto ja materiaalit noudattelevat vanhojen rakennusten periaatteita, tuoden kuitenkin uuden ajallisen kerrostuman kokonaisuuteen. Rakennuksen ydin ja tilallinen kohokohta on korkea ruokalatila”, kertoo pääsuunnittelija Antti Karsikas alt Arkkitehdeilta.

Hankkeen lisätiedot:

Reetta Leinonen, projektipäällikkö, Oulun Tilapalvelut, p. 044 703 2525

Juha Kaisanlahti, hankepäällikkö, Oulun Tilapalvelut, p. 044 703 2097

Rami Tuominen, suunnittelija, Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Vesa Rinta-Säntti, Alakylän koulun rehtori 

Hannu Kuusela, kiinteistömanageri, Oulun Tilapalvelut

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.