Kaupungintalo

Oulun kaupunginhallitus on 17.2.2020 linjannut päätöksensä §46/2020 mukaisesti Kaupungintalon käyttötarkoituksen. Rakennus säilyy hallintorakennuksena, jossa kokoontuvat jatkossakin kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä päätöksentekoa tukeva ryhmätoiminta kokous- ja toimistotiloineen. Rakennus säilyy myös edustuskäytössä mm. juhlasalin osalta. Rakennuksen avaamista yleisölle lisätään niissä kerroksissa, joissa se on luontaisesti helpoiten järjestettävissä. Rakennuksen perusparannuksen kustannusarvio hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.11.2020, ja hanke hyväksyttiin 9.12.2020 kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyssä toteutukseen vuosille 2021-2023.

Kaupungintalon korjaukset toteutetaan yhteistoiminnallisella suunnittele ja rakenna (SR) -urakkana. Toteutusmuodon valinnan tavoitteena on, että urakoitsijat voidaan integroida hankkeeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin varmistetaan kohteen rakennettavuus, korjaustöiden oikea suoritustapa ja tavoitehintaan sitoutuminen hyvissä ajoin ennen rakentamistöiden käynnistämistä. Yhteistoiminnallinen SR-urakka pohjautuu allianssihankkeisiin, mikä soveltuu hyvin tämän tyyppiseen haastavaan peruskorjaukseen. Toteuttajakonsortioon kuuluvat keskeiset suunnittelu- ja urakointialat. Hankkeen toteuttamisesta vastaa KTC Group Oy. 

Urakka koostuu kahdesta vaiheesta

SR-urakka koostuu kahdesta erillisestä vaiheesta, kehitysvaiheesta (KAS) ja toteutusvaiheesta (TAS). Kehitysvaiheen aikana määritetään hankkeen toteutusaikataulu ja lopullinen urakkahinta. Kehitysvaiheessa innovoidaan ja kehitetään teknisiä ratkaisuja ja toteutustapoja, sekä tehdään alustavia korjaustoimenpiteitä suunnitelmien ja korjaustapojen varmistamiseksi. Kehitysvaiheen aikana laaditaan hankeen laadun- ja riskinhallintaan liittyvät suunnitelmat sekä varmistutaan asetettujen tavoitteiden toteuttamiskelpoisuudesta. Kaupungintalon perusparannuksen kehitysvaihe ajoittui maaliskuusta heinäkuuhun 2021. Toteutusvaihe muodostuu rakennusvaiheesta ja takuuajasta. Toteutusvaiheen aikana suoritetaan varsinaiset korjaustyöt.

Korjaustoimet aloitettiin syksyllä 2021 ulkopuolisten viemäröintien uusimisella. Samalla rakennus sai sääsuojan ympärilleen. Purkuvaiheen yhteydessä kohteessa olleet lahovauriot ovat olleet ennakoitua laajemmat.

Kaupungintalon lahovauriot ovat olleet odotettua laajemmat, mutta peruskorjaus on tuonut vastaan positiivisiakin yllätyksiä | Kaleva

Oulun maamerkki käy läpi vaativan remontin – materiaalipula uhkasi sulkea kaupungintalon työmaan kuukausiksi | Rakennuslehti

Uusi vesikatto valmistui alkuvuodesta 2023. Sääsuoja purettiin muutoin, paitsi Kirkkokadun puoleisten tornien osalta kunnostusta jatketaan vielä. Sääsuojan alta paljastuu käsityönä tehty kuparikatto, joka on tehty vanhojen mallien mukaan. Muun muassa jalkarännit ja syöksytorvien suppilot ovat hienoa käsityötä. Kuparikatto reagoi vanhetessaan ilman kanssa niin, että väri patinoituu tummaksi.

Rakennuksen sisällä on vuoden 2022 aikana uusittu ja korjattu rakennuksen välipohjia. Taloteknisten töiden rakentaminen on aloitettu, ja korjaustoimet jatkuvatkin rakennuksen sisäpuolella. Rakennuksen pohjakerroksessa (katutasolla) muutetaan keittiön sijaintia rakennuksen pohjoispäätyyn siten, että se mahdollistaa pohjakerroksen paremman avautumisen kuntalaisille. Pohjakerrokseen on mahdollista toteuttaa mm. näyttelyitä. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa tapahtuu maltillisemmin tilamuutoksia. Rakennuksen esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. esteettömyyskatselmuksien, opastesuunnittelun ja kulkureittien osalta. Hanke on edelleen poikkeuksellisen vaativa, pitkäkestoinen ja haastaa monin tavoin kaikki hankkeessa mukana olevat. Rakennuksen aikataulu on tällä hetkellä osin maailmanpoliittisten tilanteiden ja osin korjauslaajuuksien muuttumisen myötä kuukausia jäljessä, mutta tavoite on kohteen valmistuminen vuoden 2024 alkupuolella.

Kulttuu­rie­lä­myksiä Euroopan kulttuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuonna

Oulu on vuonna 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki. Asukkaat ja kaupungissa vierailevat kokevat ja näkevät kulttuuriin myös odottamattomissa paikoissa. Myös Oulun peruskorjattu kaupungintalo tarjoaa kulttuurielämyksiä erityisesti talon ensimmäisessä kerroksessa, minne tulee mm. näyttelyille soveltuvia tiloja. Kaupungintalo nivoutuu osaksi kaupungin keskustan tapahtumapaikkojen jatkumoa, joka tarjoaa vuoden 2026 aikana monipuolista koettavaa ja mahdollisuuksia. Vuoden 2026 kulttuuriohjelma julkistetaan syksyllä 2025.

Kohteesta on laadittu rakennushistoriaselvitykset 1972 ja 2005.

 

Rakennuttamispäällikkö Ville Laitinen, p. 050 3045 954.

 

Päätoteuttaja KTC Group Oy

Talotekninen urakoitsija Aro Systems Oy

Sähköurakointi Sähkö-Polar Oy

 

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, Arkkitehtitoimisto Laatio Oy

Rakennesuunnittelu, Insinööritoimisto Putkonen Oy

Talotekninen suunnittelu, LVI-Sasto Oy

Sähkösuunnittelu, Insinööritoimisto Palosaari Oy