Maikkulan koulun peruskorjaus

Maikkulan alakoulu on valmistunut 1989 ja yläkoulu 1991. Suunnittelijana oli Suunnittelurengas Oy:n Oulun paikallistoimisto Oulun Studio Arkkitehdit arkkitehti Matti Karhulan johdolla.

Koulujen suunnittelu liittyi olennaisena osana Maikkulan aluekeskuksen kokonaissuunnitteluun ja Maikkulan asemakaavan toteuttamiseen. Asemakaavan maankäyttösuunnitelman laati sama arkkitehtitoimisto. Maikkulan aluekeskus rakennuksineen aluekokonaisuutena on Oulussa vaikuttaneen regionalistisen Oulun koulun arkkitehtuurisuuntauksen ilmentymä.

Peruskorjauksen yhteydessä tehdään kiinteistöön tarvittavat rakenne- ja talotekniset korjaukset, parannetaan yhtenäiskoulun toimintaedellytyksiä ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden tarpeisiin.  

Peruskorjaus tehdään kahdessa vaiheessa. Yläkoulu vuosina 2022-2023 ja alakoulu 2023-2024.

Suunnittelijat

Kokonaisvastuusuunnitteluryhmä Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy.n johdolla

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu                            Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy
Rakennesuunnittelu                                         Insinööritoimisto Putkonen Oy   
LVIA-suunnittelu                                              LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy
Sähkösuunnittelu                                             Insinööritoimisto Palosaari Oy
Akustiikkasuunnittelu                                       Akukon Oy