Museo- ja tiedekeskus

Oulun kaupunki rakentaa uuden, nykyaikaisen toiminnan vaatimukset täyttävän museo- ja tiedekeskusrakennuksen Myllytulliin Tietomaan alueelle. Rakennukseen sijoittuvat Tietomaa sekä Pohjois-Pohjanmaan museo. Tulevaan näyttely- ja tapahtumakeskuskseen tavoitellaan yli 200 000 vierailijaa vuodessa.

Museo- ja tiedekeskuksen vierailukohteisiin kuuluvan Tietomaan käytössä olevaan suojeltuun päärakennukseen tehdään peruskorjaus ja tilamuutoksia. Peruskorjattavaan osaan liittyvä uudempi Tiedeteatteriosa puretaan. Suojellun rakennuksen yhteyteen rakennetaan laajempi uudisosa. Uuteen rakennuskokonaisuuteen tulee sijoittumaan pääosa museo- ja tiedekeskusorganisaation henkilöstöstä sekä käyntikohteisiin kuuluvat Tietomaa ja Pohjois-Pohjanmaan museo. Kohteen rakennussuunnittelu ajoittuu vuosille 2022–2023 ja rakentaminen vuosille 2024–2026.

Museo- ja tiedekeskuksen uusi rakennuskokonaisuus on Oululle ja Pohjois-Suomelle merkittävä hanke. Hankkeen hinta-arvio on noin 30 miljoonaa euroa. Se on yksi suurimmista kulttuuri-investoinneista kaupungin historiassa. Tietomaalle ja Pohjois-Pohjanmaan museolle rakennetaan nykyaikaiset ja toimivat tilat, joissa esitettäviä sisältöjä voidaan kehittää ja monipuolistaa. Tästä hyötyvät niin kuntalaiset, matkailijat, yritysmaailma kuin yhteistyökumppanit. 

Oulun kaupunki järjesti yleisen arkkitehtuurikilpailun Oulun uuden museo- ja tiedekeskusrakennuksen suunnittelusta syksyllä 2022. Kilpailuun saapui yhteensä 95 hyväksyttyä ehdotusta. Näiden joukosta voittajaksi nousi Arkkitehtitoimisto OPUS Oy:n ja Simon Mahringerin laatima vaihtoehto Loggia tekijöinään Matias Kotilainen, Simon Mahringer, Tuomas Martinsaari ja Paul Thynell sekä avustaja Jere Pääkkönen.

Ensimmäinen kaupunkilaisille näkyvä vaihe koittaa, kun Tietomaa sulkeutuu heinäkuussa 2023 ja nykyisen tiedeteatteriosan purku alkaa syyskuussa.

 

rakennuttamispäällikkö Ville Laitinen, p. 050 304 5954