Hallitus

Opiskelijakunnan hallitus on opiskelijakunnan päättävä- ja toimeenpaneva elin.

Hallituksen ehdokkaiksi voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet. Valinta suoritetaan vaaleilla. Hallitus valitsee keskuudestaan mm. puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan jne.

Hallitus kehittää opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia koulussamme, sekä lisää opiskelijoiden osallisuutta heitä koskevissa asioissa. Se käsittelee opiskelijoiden ehdotuksia ja vie niitä tarvittaessa eteenpäin esimerkiksi opettajankokouksiin. Hallitus tekee päätöksiä, jotka koskevat käytössä olevia varoja, ja järjestää erilaisia tapahtumia piristämään koulun arkea. Kokouksissa voidaan myös käsitellä opettajien, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita. Hallitus ideoi itse asioita sekä valmistelee ehdotuksia ja esityksiä, sekä tekee tiivistä yhteistyötä rehtorin kanssa.