Kuvataide

Opiskelija voi suorittaa kolmantena opiskeluvuonna valtakunnallisen kuvataiteen lukiodiplomin (LD2). Diplomin suorittaminen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään neljä lukion kuvataiteen kurssia.